Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

Ἀποδομοῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ὀρθοδοξία

Ἀποδομοῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ὀρθοδοξία

Τοῦ περιοδ. «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ἀρ. τ. 2076, 01.11.13

.                 Δὲν εἶναι ἁπλῶς ἀπαράδεκτο. Εἶναι ἐξοργιστικό. Καὶ ὅμως τὸ Κοινοβούλιό μας «μεριμνᾶ καὶ τυρβάζεται περὶ πολλὰ» ἄλλα. Ἀδιαφορεῖ, ἂν κάποιοι ἀποδομοῦν τὴν Ἑλλάδα, τὴν Ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὴν οἰκογένεια. Καὶ μάλιστα μὲ χρήματα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ Ἀθηναϊκῶν Δήμων. Ἀντιγράφουμε ἀπὸ τὸν ἱστοχῶρο aktines τῆς 13-7-2013: «Συμφώνως μὲ δημοσιεύματα τοῦ Τύπου, ἀναρτήσεις ἱστοχώρων τοῦ διαδικτύου, ἀλλὰ καὶ καταγγελίες γονέων, κατὰ τὸ 3ήμερο 5, 6 καὶ 7 Ἰουλίου 2013 ἔλαβαν χώρα στὸ Θέατρο Βράχων “ἐκδηλώσεις” μὲ ἀνείπωτες προσβολὲς κατὰ τῆς Πατρίδος μας, τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας καὶ τῆς οἰκογενείας, τὶς ὁποῖες διωργάνωσε μιὰ ὁμάδα ὀνόματι “Schoolwave” (=σχολικὸ κύμα) μὲ τὴν ὑποστήριξη τῆς Γενικῆς Γραμματείας Νέας Γενιᾶς καὶ τῶν Δήμων Βύρωνος, Ὑμηττοῦ καὶ Δάφνης. Οἱ “ἐκδηλώσεις” αὐτές, οἱ ὁποῖες ἐπαναλαμβάνονται τὰ τελευταῖα χρόνια, ἐνισχύθηκαν καὶ ἀπὸ ἰδιωτικοὺς φορεῖς, ὅπως μεγάλο τηλεοπτικὸ σταθμό, ἑταιρεία γαλακτοκομικῶν προϊόντων καὶ ὅμιλο κινητῆς τηλεφωνίας. Στὸ διαφημιστικὸ ἔντυπο ἀναφέρεται μιὰ σειρὰ μουσικῶν (;) συγκροτημάτων διαφόρων εἰδῶν ἀκραίας μορφῆς ρόκ, ὅπως “Rotting Christ” (Χριστὸς πού… σαπίζει!!!) καὶ “Suicidal angels” (Ἄγγελοι ποὺ αὐτοκτονοῦν!!!). Καὶ μόνο οἱ τρομακτικὲς εἰκόνες καὶ οἱ ἀνατριχιαστικὲς ζωγραφικὲς παραστάσεις τῶν ἐξωφύλλων τῶν κυκλοφορούντων δίσκων τῶν συγκροτημάτων αὐτῶν προκαλοῦν τὸν ἀποτροπιασμὸ καὶ τὴν ἀπέχθεια κάθε ἀνθρωπίνου ὄντος ποὺ σέβεται στοιχειωδῶς τὴν ὕπαρξή του!». Θέλετε νὰ μάθετε καὶ τὸ τραγούδι – σύμβολο τῶν ἐκδηλώσεων, τὸ ὁποῖο ἀποκαλοῦν ἐθνικό (;) τους ὕμνο; Αὐτὸ εἶναι: «Ἡ γιαγιὰ πρεζόνι»! Σ’ αὐτὸ «προσβάλλεται ἡ πίστη ἑκατομμυρίων Ἁγίων, μαρτύρων, ἡρώων, ἀλλὰ καὶ τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ ὀρθοδόξου ἑλληνικοῦ λαοῦ, μὲ τὸν χυδαῖο χλευασμὸ τῆς Κυριακῆς προσευχῆς καὶ ἐμπαίζεται ἡ σοφὴ ἀπὸ τὶς ἐμπειρίες τῆς ζωῆς γιαγιά»! Τὰ Ὑπουργεῖα ποὺ ἐπιχορηγοῦν αὐτὲς τὶς λεγόμενες «μουσικὲς ἐκδηλώσεις» (;) ἀποδέχονται τὸ περιεχόμενό τους; Ἀπὸ πότε ἄρχισε τὸ κράτος νὰ χρηματοδοτεῖ «ἐκδηλώσεις» ποὺ γελοιοποιοῦν, ὑβρίζουν, βλασφημοῦν τὴν Πατρίδα, τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὴν οἰκογένεια; Τὰ Ὑπουργεῖα Παιδείας καὶ Ἐσωτερικῶν καὶ οἱ Δῆμοι ποὺ χρηματοδοτοῦν τὴν μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο ἀποδόμηση θεσμῶν καὶ ἀξιῶν καὶ ταυτόχρονα ἐξαχρειώνουν καὶ ἐξαγριώνουν τὴ νέα γενιὰ μὲ τέτοια προγράμματα, πότε θὰ λογοδοτήσουν;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το «Ελληνικά και Ορθόδοξα» απεχθάνεται τις γκρίνιες τις ύβρεις και τα φραγγολεβέντικα (greeklish).
Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1) Ο σχολιασμός και οι απόψεις είναι ελεύθερες πλην όμως να είναι κόσμιες .
2) Προτιμούμε τα ελληνικά αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ότι γλώσσα θέλετε αρκεί το γραπτό σας να είναι τεκμηριωμένο.
3) Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
4) Κανένα σχόλιο δεν διαγράφεται εκτός από τα spam και τα υβριστικά