Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ Ι' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (κατά Ματθαίον ιζ', 14-23) "Το θαύμα της θεραπείας του σεληνιαζομένου νέου"«Κύριε, ἐλέησόν μου τόν υἱόν …» Οι σημερινοί γονείς οδηγούν τα παιδιά τους στον Χριστό;

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ
«Κύριε, ἐλέησόν μου τόν υἱόν …»
Οι σημερινοί γονείς οδηγούν τα παιδιά τους στον Χριστό;

    Ὁ Κύριος, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, μέ τούς τρεῖς Μαθητές του Πέτρο, Ἰάκωβο καί Ἰωάννη, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦσαν τό στενό κύκλο τῶν Μαθητῶν, εὑρισκόταν πάνω στό ὄρος Θαβώρ, ὅπου ἔλαβε χώρα ἡ θεία Μεταμόρφωσή Του, που εορτάσαμε σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας μας την 6η του Αυγούστου, ενώ η ακριβής χρονική στιγμή του γεγονότος αυτού είναι ενδιαμέσως της Αγίας Τεσσαρακοστής. Η μεγάλη αυτή εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, μετετέθη σοφώς από τους Πατέρες της Εκκλησίας μας για να μπορεί να εορτάζετε πανηγυρικώς από τους πιστούς. 
     Το Ευαγγέλιο εκείνης της ημέρας, της εορτής της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, μας θύμισε το ιστορικό αυτό γεγονός, όπου έλαμψε όλος ο τόπος και εμφανίστηκε ο ολοφώτιστος ο Ιησούς με τους Προφήτες Του, τον Ηλία και τον Μωυσή, ενώ την ίδια ημέρα η εκκλησιαστική παράδοση έχει εντάξει στο τυπικό της, την ευλόγηση από τους ιερείς του πρώτου καρπού της αμπέλου με την "ευχή της σταφυλής" στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, που θα είδατε και στον δικό μας Ναό, όσοι συμμετείχατε στον εορτασμό, ενώ μετά το "Δι' ευχών..." μοιράστηκαν και πάλι εκ των ιερέων μαζί με το αντίδωρο τα ευλογημένα αυτά πρώτα σταφύλια της χρονιάς, τα οποία και φέρνουν οι ίδιοι οι πιστοί από το πρωΐ και ευλογημένα πια τα επιστρέφουν στα σπιτικά τους για το μεσημεριανό τραπέζι.(αυτή είναι η ομορφιά της Ιεράς Παραδόσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, του ίδιου του λαού του Θεού δηλαδή, όπου τα πάντα θέλει να γίνονται με την ευλογία του Ιδρυτού της)
                     Η σημερινή ευαγγελική περικοπή από το κατά Ματθαίον ευαγγέλιο που θα ακούσουμε την Κυριακή της 28ης Αυγούστου 2016, είναι η συνέχεια αυτής της ιστορίας. Τήν ἴδια ὥρα δηλαδή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, αλλά ἐκεῖ ὅπου εὑρίσκοντο οἱ άλλοι ἐννέα Μαθητές, κάποιος πονεμένος πατέρας ὁδήγησε κοντά τους τό ἄρρωστο καί δαιμονόπληκτο παιδί του καί ζήτησε νά διώξουν τό δαιμόνιο καί νά τό ἐλευθερώσουν.
          Οἱ Μαθητές ὅμως ἀφοῦ δοκίμασαν δέν τά κατάφεραν.  Ἔτσι ἀκολούθησε μιά σύγχυση.  Ὁ πατέρας ἔμενε ἀπογοητευμένος καί οἱ Γραμματεῖς, οἱ ὁποῖοι εὑρίσκοντο πλησίον ἄρχισαν νά κάνουν σχόλια σέ βάρος τῶν Μαθητῶν.  Ἐκείνη τήν ὥρα ἐμφανίσθηκε ὁ Κύριος κατερχόμενος ἀπό τό βουνό καί συνοδευόμενος ἀπό τούς τρεῖς Μαθητές, για να αποκαταστήσει πλήρως την τάξη, να θεραπεύσει τον νέο και να ψέξει τους μαθητές του για την έλλειψη πίστης που τους χαρακτήριζε.
Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ             Μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι τόν σύγχρονο σταυρό τῆς κοινωνίας, τῆς οἰκογένειας καί ἑκάστου ἐνδιαφερομένου γιά τή νεολαία, ἀποτελοῦν οἱ διάφοροι πειρασμοί καί ποικίλοι κίνδυνοι, οἱ ὁποῖοι ἐπαπειλοῦν καί καθημερινά "δέρνουν" τήν νέα γενιά.  Ὁ νέος τοῦ εὐαγγελίου ἀποτελοῦσε ἕνα θῦμα τοῦ δαίμονος.  Ἡ δαιμονοπληξία ἔδερνε καθημερινά τόν ἴδιο, τυραννοῦσε ἀλύπητα τήν οἰκογένειά του καί παρεῖχε προβλήματα πολλά στό κοντινό καί μακρυνό περιβάλλον του.
Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ              πολυκέφαλη ἁμαρτία βλέπουμε, ὡς ἄλλη Λερναία Ὕδρα, να χτυπά με μανία τά σύγχρονα νιάτα, να τά ρίχνει συνεχῶς στό βάραθρο, να ἀνοίγει πληγές στή ζωή τῆς οἰκογένειας, να διαλύει τήν εὐτυχία τῶν ἀνθρώπων καί ἰδιαίτερα τῶν νέων και τέλος να ἀφήνει πίσω της ἐρείπια.  Μπορεῖ κάποιος νά ἰσχυρισθεῖ ὅτι ἡ ζωή ἑνός μέρους τῆς νεολαίας μας εἶναι ἀπογοητευτική καί δέν διαφέρει ἀπό τίς ἀντιδράσεις τοῦ δαιμονόπληκτου νέου της ευαγγελικής περικοπής που θα ακούσουμε την Κυριακή αυτή από τα χείλη των ιερέων μας σε όλη την Ορθόδοξη οικουμένη.  Τά ναρκωτικά, ἡ μέθη, τά σαρκικά ἁμαρτήματα, η προσκόλληση στα υλικά αγαθά, οἱ ἀπάτες και οι αυταπάτες της σύγχρονης κοινωνίας μας, ἡ τεμπελιά, η έλλειψη ενδιαφέροντος για οτιδήποτε θα μπορούσε να θρέφει υγιώς την ψυχή τους καί πολλά ἄλλα καταστρέφουν καθημερινά τά θεμέλια τῆς ζωῆς τους. Αυτά είναι τα όπλα που χρησιμοποιεί ο σατανάς για να υποδουλώσει τα παιδιά μας και πιστέψτε με είναι όπλα δυνατά γιατί προσφέρονται με πολύ σαγήνη και μαεστρία από αυτόν.
            πατέρας τῆς περικοπῆς ἔστω καί μέ τήν ἀτελῆ πίστη του, ὁδήγησε τό παιδί του κοντά στό Χριστό.  Ὁ Κύριος ἐλευθέρωσε τό νέο ἀπό τίς ἐπιδράσεις τοῦ ἐχθροῦ τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ Σατανᾶ καί παρέδωσε τό νέο ὑγιή στόν πατέρα του.  Οἱ γονεῖς πρέπει νά γνωρίζουν ὅτι στό δύσκολο ἀγώνα τους νά ἀναθρέψουν τά παιδιά τους καί νά τά ἀποκαταστήσουν στή ζωή, «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου» (Ἐφεσ. στ΄4) δέν εἶναι μόνοι, αλλά δίπλα τους είναι ορθάνοιχτη η αγκαλιά της Εκκλησίας του Χριστού μας, απλά πρέπει να την διαβούν για να απολαύσουν την προστασία της, να σώσουν τα παιδιά τους.
            Χριστός με την Εκκλησία Του απευθυνόμενος σε όλους τους γονείς, 
καλεῖ καί λέγει: «ἄφετε τά παιδία ἔρχεσθαι πρός με, καί μή κωλύετε αὐτά» (Μαρκ. ι΄14)
Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ Ι΄ΜΑΤΘΑΙΟΥἩ Ορθόδοξη θρησκευτικότητα πρέπει νά ἀποτελεῖ ἀπαραίτητο στοιχεῖο στήν καλλιέργεια τοῦ ἐσωτερικοῦ κόσμου τῶν παιδιῶν από τις οικογένειες τους, από τον πατέρα και την μητέρα, αλλά και από τον παππού και την γιαγιά, κατόπιν δε από το σχολείο, τώρα θα μου πείτε από ποιο σχολείο την στιγμή που για πρώτη φορά στην ιστορία της Παιδείας στην χώρα μας, την Ορθόδοξη κατά τα άλλα Ελλάδα, αποδομούνται τα ιερά και τα όσια, τα σύμβολα της χώρας μας και οι αξίες των πατέρων μας, που μάθαμε τόσα χρόνια,  και καθ' όλη αυτήν την διάρκεια της ζωής του νέου, παράλληλα με όλα τα άλλα, από την Εκκλησία μας, που θα του δώσει μαζί με την ευλογία της και τα χαρακτηριστικά εκείνα και τα όπλα για να νικήσει στην σώμα με σώμα μάχη που θα δώσει αργότερα με το κακό στην ενηλικίωση του. 
Αποτέλεσμα εικόνας για παγκοσμιοποίηση
          Μόνο ἔτσι, και σε απόλυτη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στην διαμόρφωση του χαρακτήρα του παιδιού μας, θά ἔχει ἡ κοινωνία γερούς καί ἀκραιφνεῖς στυλοβάτες καί μελλοντικούς καλούς καί ἐνάρετους ἀναμορφωτές τῆς ζωῆς της, οἱ ὁποῖοι θά ὁδηγήσουν στήν σωτηρία καί θα εμφυσήσουν το χριστιανικό ήθος και στα δικά τους παιδιά και εις τον αιώνα του αιώνος... 
     Μόνο έτσι θα σωθεί η νεότητα της Ελλάδος και το μέλλον της χώρας μας γενικότερα από τις διαρκείς επιθέσεις των οπαδών της παγκοσμιοποίησης και ομαδοποίησης των όμορφων ανθρώπων που αποτελούν το ηρωϊκό έθνος μας, σε ένα αποτυχημένο όπως αποδείχθηκε κατασκεύασμα, που τώρα, μέσα από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, το βλέπουμε καθαρά, πως οδηγεί στην καταστροφή, οδηγεί στην τρομοκρατία και στην παντελή έλλειψη Δημοκρατίας. 
Αποτέλεσμα εικόνας για παγκοσμιοποίησηΌμως, όπως πολύ πρόσφατα είδαμε στις τηλεοράσεις μας, οδηγεί και σε μανιασμένες μειοψηφίες αντεξουσιαστικών μαζών, κυρίως αποπροσανατολισμένα και επικίνδυνα νεαρά παιδιά, που τελικά, υπό την καθοδήγηση αοράτων και περίεργων δυνάμεων, όπως βλέπετε μας εξουσιάζουν πια, και κατατρώγουν την αξιοπρέπεια της δικής μας πλειοψηφίας, και μάλιστα είναι υπό την κρατική ασυλία, ενός φοβισμένου κράτους που αποδομώντας στο διάβα του οτιδήποτε καλό απορρέει από την Ορθόδοξη πίστη μας και την διδασκαλία του Χριστού μας, αναρωτιέται τώρα γιατί εξελισσόμαστε,  μέρα με την μέρα, σε καταστρεπτικά αγρίμια και κακέκτυπα των Ευρωπαίων, και όχι μόνο, "φίλων" μας.  
Αποτέλεσμα εικόνας για ο χριστός και η εκκλησία του      Ας μην εφησυχάζουμε λοιπόν, τα παιδιά μας κινδυνεύουν έξω από την Εκκλησία και εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι γιαυτό. Ανοίξτε τους τον δρόμο μέσα από τα σκουπίδια που τους εμποδίζουν για το όμορφο μέλλον τους και ελάτε και εσείς μαζί για να τα χαρείτε μαζί μας να προοδεύουν μέσα στην αγκαλιά της και στην προστασία των χιλιάδων των Αγίων της.    
           Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου