Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

το κατηγορώ του Προδρόμου
Κανένα στόμα δεν μίλησε σκληρότερα για την κακουργία της ηγεσίας από αυτό στο κομμένο κεφάλι του προδρόμου. Παραθέτω στη συνέχεια το σχετικό κήρυγμα,
:

Και στη συνέχεια παραθέτω βίντεο από ομιλία, που έγινε στην Πλατεία Δημοκρατίας του Αγρινίου:

το είδαμε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου