Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

Ἡ ἀγάπη πίσω ἀπό τὰ σίδερα

πηγή


Η αγάπη πίσω από τα σίδερα
Ομιλεί ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος και Μητροπολίτης Σκοπίων κ. Ιωάννης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου