Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Ερωτοαπαντήσεις σε λειτουργικά και τελετουργικα θέματα - Ιερές Ακολουθίες-Ειδικές ευχές

 1. Πόσες φορές μπορεί να τελεσθεί το Ευχέλαιο; Όσο πιο πολλά Ευχέλαια τελούνται τόσο πιο καλά;
 2. Τι είναι το Αντίδωρον;
 3. Πολλοί εκ των πιστών, κληρικοί και λαϊκοί, ερωτούν εάν οι ευχές του Ευχολογίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας είναι όλες σωστές ή όχι, και ποιό είναι το κριτήριο της ενσωμάτωσης αυτών στο Ευχολόγιον;
 4. Λειτουργικές επισημάνσεις για το «Ευχολόγιον»
 5. Πῶς πρέπει νὰ διαβάζει ὁ ἱερέας τὶς λεγόμενες Περιστατικὲς Εὐχὲς τοῦ Εὐχολογίου; Ποιά ὀφείλει να εἶναι ἡ ἱερατική του ἔνδυση;
 6. Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ
 7. Εὐχὲς τῶν Ἐξορκισμῶν ἐπὶ πασχόντων ὑπὸ Δαιμόνων καὶ ἐπὶ πᾶσαν ἀσθένειαν
 8. Ἀκολουθία τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Εὐχελαίου
 9. Ἡ ἀκολουθία τῆς Θείας Μεταλήψεως καὶ Εὐχαριστίας
 10. Ἡ ἀκολουθία εἰς Ἱερέα ἐνυπνιασθέντα
 11. Υπάρχει σχέση μεταξύ της Μαγείας και των εξορκισμών;
 12. H ζώνη των αμφίων των ιερέων
 13. Μπορεί να τελεσθεί σήμερα ένα Ευχέλαιο κατ' ανάγκη σε περίπτωση ετοιμοθάνατου; Και με ποιό τρόπο αφού η ακολουθία του ευχελαίου είναι εκτενής;
 14. Πώς μπορεί να τελεσθεί το Ευχέλαιο κατά την ακολουθία του εσπερινού ή του όρθρου στο ναό; Αποτελεί ιδιαίτερη ακολουθία;
 15. Πότε δεν μπορεί να τελεσθεί το μυστήριο του Ευχελαίου;
 16. Τι σημαίνει το φτύσιμο για την αποτροπή της βασκανίας;
 17. Επιτρέπεται να διαβάζεται η ευχή της βασκανίας σε παιδιά αβάπτιστα;
 18. Τι είναι οι γητευτές;
 19. Τι είναι οι Φυλακτήριοι;
 20. Ποια η σημασία των φυλακτών;
 21. Μερικοί στο ποτηροκάνδηλο του Ευχελαίου χρησιμοποιούν εκτός του ελαίου και οίνο. Που στηρίζεται αυτή η πρακτική;
 22. Πόσες θρυαλίδες (= κανδηλήθρες) τοποθετούνται μέσα στο ποτηροκάνδηλο του Ευχελαίου;
 23. Πως γίνεται η Θεία Κοινωνία των ασθενών κατ’οίκον;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου