Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Θρασύβουλος Στανίτσας, Καταβασίες Θεοφανείων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου