Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Παρασκευή Δ΄Χαιρετισμῶν Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται τῷ πλήθει τῶν πολλῶν οἰκτιρμῶν σου.μνος πας ττται τῷ πλήθει τν πολλν οκτιρμν σου.
Συγκεντρωθήκαμε γιά τέταρτη φορά σήμερα, γαπητοί μου, τέταρτη Παρασκευή τν Χαιρετισμν, γιά νά μνήσουμε τήν Παναγία μητέρα μας καί μητέρα τοῦ Θεοῦ μας. 
Ὁ στίχος τόν ποο ναφέραμε θέλει νά μς πε, πώς ποιον μνο καί ν πομε, ποια δοξολογία καί ν τς προσφέρουμε, δέν εναι τίποτε, δέν πιάνει τίποτε μπροστά στό μέγεθος τς καλωσύνης της, στό πλθος τν πολλν οκτιρμν της καί τς εσπλαχνίας της. ,τι καί νά τς πομε, σο καί ν τήν μνήσουμε εναι πολύ λίγο καί μικρό μπροστά στήν μεγαλωσύνη της. Ποτέ δέν θά μπορέσουμε νά μνήσουμε πάξια ατήν, πού δόξασε καί τίμησε ὁ Θεός, μέ τό νά τήν κάνει μητέρα τοῦ Υοῦ του.
Μπορομε νά μετρήσουμε τήν μμο, πού βρίσκεται στό χελος τς θαλάσσης; χι. Μπορομε νά μετρήσουμε τά στέρια ψηλά στόν ορανό; χι, λιγγος μς πιάνει. Μπορομε νά μετρήσουμε τίς σταγόνες τς βροχς; δύνατον εναι. , τόσους πολλούς μνους ν προσφέρουμε στήν Παναγία, καί πάλι δέν κάνουμε τίποτε. Δέν κάνουμε κάτι ντάξιό της. Δέν τς προσφέρουμε κάτι νάλογο πέναντι σ᾿ ἐκενα πού ἡ Παναγία μς προσέφερε. 
Τί κανε γιά μς ἡ Παναγία; Τά πάντα. φερε τόν Θεό στή γδήγησε τούς νθρώπους στόν ορανό. φερε σ᾿ ἐμς τό μέγα λεος, δηλαδή τόν Χριστό. φερε τόν σωτήρα τοῦ κόσμου. νοιξε τόν παράδεισο. Μεσιτεύει καί πρεσβεύει μέρα-νύχτα γιά μς. ν θά σωθομε, θά σωθομε ξ ατίας της. Εναι λοιπόν τόσο μεγάλες καί τόσο πολλές οἱ εεργεσίες της πρός τήν νθρωπότητα, στε ,τι καί ν κάνουμε, δέν εναι ντάξιό της, ξιο σων κείνη κανε. Ποτέ δέν θά μπορέσουμε πάξια νά τήν μνήσουμε, στω καί ν κόμη χουμε στόμα γγελικό.
Ατό πάλι δέν σημαίνει, τι μες δέν θά κάνουμε τήν προσπάθειά μας νά μνομε καί νά τιμομε τήν Κεχαριτωμένη, τήν ελογημένη ν γυναιξί. Καί μάλιστα, φοῦ δέν μπορομε μέ λόγια, φοῦ ἀδυνατομε μέ τούς μνους, ς προσπαθήσουμε μέ τήν ζωή μας, μέ τά ργα καί τίς πράξεις μας. 
Λέει ὁ ἅγιος ωάννης ὁ Χρυσόστομος: Τιμή γίου, μίμησις γίου. Τιμομε τόν γιο σωστά, ταν μιμούμεθα τήν ζωή του. Μέ λλα λόγια,  θέλουμε νά τιμήσουμε τήν Θεοτόκο; Νά μιμούμεθα τήν ζωή της.
Στό πρωτευαγγέλιο τοῦ Ἰακώβου διαβάζουμε, τι ἡ Παναγία νήστευε, προσευχόταν, καμνε γρυπνίες, γονυκλισίες καί λεημοσύνες καί χι μόνο ατά. Ὁ ἅγιος νδρέας ὁ Κρήτης λέει, τι στό ρος τν λεν πήγαινε ἡ Παναγία καθημερινς  καί προσευχόταν. Στόν τόπο κενο που προσευχόταν καί καμνε τίς μετάνοιές της οἱ πλάκες βαθούλωσαν. φαγε τίς λίθινες πλάκες, τίς λιωσε μέ τά γόνατά της. 
Τιμομε λοιπόν τήν Παναγία, ταν μιμούμεθα τήν εσπλαχνία της καί τήν σκητική της ζωή. Διά τοτο πρέπει καί μες, δελφοί μου, λέει ὁ ἅγιος Κοσμς ὁ Ατωλός,  νά τιμμεν τήν Δέσποινά μας Θεοτόκο μέ νηστεες, προσευχή καί καλά ργα.
Ἡ Παρθένος ταν πεντακάθαρη καί στό σμα καί στήν ψυχή πό κάθε τί πού μολύνει τήν σάρκα καί τό πνεμα. Ἔτσι κι᾿ ἐμες, ν θέλουμε νά τιμήσουμε τήν ειπάρθενο, θά πρέπει νά γωνιζώμαστε σοβαρά, γιά νά μή μολύνουμε τό σμα καί τήν ψυχή μας μέ μαρτωλές δονές, τό στόμα μας μέ λόγια ρυπαρά, τήν διάνοιά μας μέ ρυπαρούς λογισμούς, τά μάτια μας μέ πονηρά θεάματα κ.ο.κ.
λεγε πάλι ὁ ἅγιος νδρέας Κρήτης, τι στό Ναό τοῦ Σολομντος εχαν βάλει δίχτυα  στίς πόρτες καί στά παράθυρα, γιά νά μή μπαίνουν μέσα στό Ναό τά διάφορα ντομα. τσι κι᾿ ἐμες πρέπει νά προσέχουμε τίς ασθήσεις μας, γιατί πό ατές μπαίνουν μέσα μας οἱ διάφοροι πειρασμοί. Οἱ ασθήσεις μας γίνονται οἱ δίοδοι, οἱ πόρτες διά τν ποίων μπαίνει μέσα μας ἡ ἁμαρτία καί μολύνει τήν καρδιά μας. 
Νά προσέχουμε τήν ζωή μας. Νά εναι νας διαρκής μνος εχαριστίας καί δοξολογίας καί ποτέ νά μή πληγώνουμε τήν Παναγία.
Ὁ ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης πρίν γκαταλείψει τά γκόσμια, ζοσε ζωή μαρτωλή. Στό διάστημα ατό (διηγεται ὁ ἴδιος), τοῦ φανερώθηκε ἡ Παναγία καί τοῦ επε: Δέν μ᾿ ἀρέσει νά βλέπω τά ργα σου. Μήπως τά δικά μας τς ρέσουν; Βέβαια μες θέλουμε νά λέμε, τι εμαστε καθαροί, τι δέν χουμε μαρτίες. τσι ξεγελομε τόν αυτό μας καί προσπαθομε νά κοιμήσουμε τήν ταραγμένη συνείδησή μας. ς ρωτήσουμε μως τήν Παναγία, τί γνώμη χει γιά μς; 
Τά λόγια ατά, συνεχίζει ὁ ἅγιος Σιλουανός, ράγησαν τήν ψυχή μου. Ὦ καί νά γνωρίζαμε πόσο λυπται καί στενοχωρεται ἡ Παρθένος γιά κείνους, πού δέν μετανοον!   Ατό τό δοκίμασα πό τήν πείρα μου.
Στό βιβλίο "μαρτωλν σωτηρία" ναφέρεται να περιστατικό: νας στρατιώτης πήγαινε νά προσκυνήσει τήν εκόνα τς Θεοτόκου. Κάθε φορά πού πήγαινε, βλεπε τήν Παναγία καταπληγωμένη, μαχαιρωμένη, γεμάτη αματα. Κατάλαβε τι φταιγε ὁ ἴδιος, γιατί πατοσε τήν γυναίκα του. Ἡ μοιχεία του ταν μαχαιριά, πού πλήγωνε τήν ψυχή της. ρθε σέ μετάνοια, ξομολογήθηκε καί καθαρίσθηκε. Καθαρός πλέον προσκύνησε τήν εκόνα της. Οἱ πληγές καί τά αματα ξαφανίσθηκαν.
Πρέπει κόμη νά γνωρίζουμε, πώς οἱ ἅγιοι δέν φοβονται τά τελώνια. μως κατά τήν φοβερά μέρα τς κρίσεως καί ατοί θά τρέμουν. Μόνο ἡ Παναγία χει τό θάρρος νά τενίζει κατά πρόσωπο τόν Υό της καί Κριτή τς οκουμένης. Μόνο ατή θά κετεύει γιά μς καί ατό γιά τελευταία φορά. Θά παρακαλεῖ μέ γωνία καί πιμονή, μέ πολύ πόνο.
κείνη τήν μέρα θά γίνει ἡ πιό μεγάλη "φιλονικεία", κατά τήν ποία θά νικήσει ἡ Παναγία. Χάρις σ᾿ ατήν τήν "φιλονικεία" πολλοί θά λεηθον. Γιατό νας στίχος τν χαιρετισμν λέει: Χαρε, πολλν πταιόντων συγχώρησις. 
Σήμερα σο ποτέ λλοτε ὁ κόσμος πίνει τήν μαρτία σάν ναψυκτικό ποτό καί δθεν εχαριστιέται. Κάτι πού ξοργίζει καί λυπεῖ τόν Θεό. ν τούτοις ἡ ὀργή του δέν χει ξεσπάσει κόμη. Ὁ κόσμος μας δέν χει καταστραφε. Ζεῖ καί εημερεῖ χάρις στήν Παναγία.
λεγε ὁ μακαριστός π. Κλεώπας, σπουδαος Γέροντας στή Ρουμανία: Ὁ Θεός πρό πολλοῦ θά μς εχε καταστέρεψει ξ ατίας τν μαρτιν μας. μως ἡ μητέρα τοῦ ἐλέους δέν πιθυμεῖ τήν καταστροφή τοῦ κόσμου. πως μέ τά σπάργανα τύλιξε τόν ησοῦ Χριστό στήν φάτνη, τσι καί τώρα "περιτυλίγει",  συγκρατεῖ τήν ργή του, γιά νά μή καταστραφομε. Τέτοια παρρησία, τέτοια δύναμη χει ἡ Παναγία! 
Λέει ὁ Χριστός στούς γίους: σες χετε τό δικαίωμα νά παρακαλετε. Στήν Παναγία λέει: σύ μητέρα μου, χεις τό προνόμιο μόνο νά ζητς. Ὁ Χριστός δέν τς χαλάει ποτέ τό χατίρι. Ἡ Παναγία λλάζει κόμη καί τά σχέδια τοῦ Χριστοπως βλέπουμε στόν γάμο τς ΚανἩ δέησή της εναι ντολή γιά τόν Χριστό. σχύεις σα καί βούλεσαι, λέει να τροπάριο θεομητορικό. Μπορεῖ νά κάνει ,τι θέλει. Γιαυτό πιμένει ἡ Παναγία καί λέει, νά μέ πικαλεσθε, νά μέ φωνάζετε κι᾿ἐγώ θά τρέχω, θά ρχωμαι νά σς βοηθάω.
γαπητοί μου,
ν πράγματι γαπομε τήν Παναγία, ς τς δώσουμε χαρά. ς κόψουμε  γιά χατίρι της τήν μαρτία. ς μή μαρτήσουμε  οτε ν λόγ, οτε ν ργ, οτε ν διανοί. Νά φοσιωθομε  στό καλό, στήν ρετή, πως κανε κείνη. ξίζει τόν κόπο μόνο καί μόνο γιά νά μή τήν λυπήσουμε, νά σταματήσουμε τήν μαρτία. τσι θά τήν τιμήσουμε. 
Μή λησμονομε πώς ἡ Παναγία χει δυναμία στούς χαιρετισμούς. μφανίσθηκε σέ μοναχούς τοῦ Ἁγίου ρους καί τούς επε, τι γαπᾶ πολύ τούς χαιρετισμούς. ποιος τούς λέει κάθε μέρα, θά τόν προστατεύει. Ατό ψάλλουμε μέ να τροπάριο τοῦ κανόνος: Τούς σούς μνολόγους, Θεοτόκε... στεφάνων δόξης ξίωσον. Ἄς τς προσφέρουμε μνους καί δεήσεις. Νά τήν πικαλούμεθα μέ μπιστοσύνη καί λπίδα, γιά νά μς στεφανώνει μέ τήν χάρη της καί τήν βοήθειά της. μήν.-

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το «Ελληνικά και Ορθόδοξα» απεχθάνεται τις γκρίνιες τις ύβρεις και τα φραγγολεβέντικα (greeklish).
Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1) Ο σχολιασμός και οι απόψεις είναι ελεύθερες πλην όμως να είναι κόσμιες .
2) Προτιμούμε τα ελληνικά αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ότι γλώσσα θέλετε αρκεί το γραπτό σας να είναι τεκμηριωμένο.
3) Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
4) Κανένα σχόλιο δεν διαγράφεται εκτός από τα spam και τα υβριστικά