Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Το Ἱστορικό και το θαύμα της εἰκόνας του Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Εὐαγγελιστρίας ΠατρῶνΠάτρα: Κυριακή 12 Μαρτίου εορτάζεται ο Άγ. Γρηγόριο Παλαμάς- Το ιστορικό της εικόνας  Στην Ευγγελίστρια

Στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγελιστρίας Πατρῶν ἰδιαιτέρως τιμᾶται ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ὁ Θαυματουργός. Ἀφορμή τοῦ ἑορτασμοῦ εἶναι τό ἑξῆς θαυμαστό σημεῖο.

Κατά τό ἔτος 1852, ὁ Ἀχιλλέας, ἕνα ἀπό τά ἕξι παιδιά τοῦ Παυσανία Χοϊδᾶ, ἱδρυτοῦ καί πρώτου Προέδρου τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Πατρῶν καί τῆς Πηνελόπης Χοϊδᾶ ἀσθένησε βαριά. Ἧταν περίπου δύο ἐτῶν. Οἱ γιατροί ἀπεφάνθησαν, ὅτι δέν ὑπῆρχε πιθανότητα νά σωθεῖ τό νήπιο καί ἐνημέρωσαν τούς γονεῖς του, γιά νά τούς προετοιμάσουν γιά τόν ἐπερχόμενο θάνατο.

Τό ἴδιο ἐκεῖνο βράδυ ὁ πατέρας τοῦ μικροῦ Ἀχιλλέα Παυσανίας, πού εἶχε βαθειά πίστη, προσευχήθηκε καί πῆγε γιά ὕπνο. Κατά τή διάρκεια τῆς νύκτας εἶδε ὄνειρο, πού τόν συνεκλόνισε. Κάποιος ἄγνωστος γέροντας κοκκινομάλης μέ γενειάδα τοῦ εἶπε νά μήν ἀνησυχεῖ, γιατί ὁ γιός του θά γίνει καλά. Μέ τό ξημέρωμα ὁ μικρός Ἀχιλλέας πῆρε τό καλύτερο καί σύντομα ἀποκαταστάθηκε ἡ ὑγεία του.

Δυό-τρεῖς μέρες ἀργότερα, κατά τήν Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν (23/2-8/3 1852), ὁ Παυσανίας ἐκκλησιάσθηκε στήν Εὐαγγελίστρια. Προσκυνώντας τίς εἰκόνες, ἔμεινε ἄφωνος ὅταν πλησίασε νά ἀσπασθεῖ τήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, πού ὑπῆρχε τότε στόν Ναό μας. Ὁ Γέροντας τοῦ ὀνείρου ἦταν ὁ Ἅγιος Γρηγόριος.

Ἔλαβε τήν ἀπόφαση νά ἁγιογραφηθεῖ νέα εἰκόνα καί νά ἑορτάζει μέ ἀρτοκλασία τό γεγονός τήν Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ.

Τήν ἱστόρηση τῆς εἰκόνος ἀνέθεσε στόν ἁγιογράφο Δημήτριο Βυζάντιο (Δημήτριο Κωνσταντίνου Χατζή-Ἀσλάνη), ὁ ὁποῖος ἁγιογράφησε καί τόν παλαιό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Πατρῶν. Ὁ Βυζάντιος γεννημένος στήν Κωνσταντινούπολη τό ἔτος 1790, ἐκτός ἀπό ἁγιογράφος καί κωμωδιογράφος διετέλεσε καί Γραμματέας Πελοποννησιακῆς Γερουσίας. Ἐκοιμήθη στήν Πάτρα τό 1853.

Ὁ Παυσανίας Χοϊδᾶς ἄφησε παρακαταθήκη στούς ἀπογόνους του, νά συνεχίσουν νά τελοῦν ἀρτοκλασία εἰς τιμήν τοῦ Θαυματουργοῦ Ἁγίου. Καί πραγματικά 165 ἔτη ἀπό τό θαῦμα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου, οἱ εὐλαβεῖς ἀπόγονοί του ἑορτάζουν ἀνελλιπῶς τό θαυμαστό σημεῖο στόν Μητροπολιτικό μας Ναό.

Ἀξιοσημείωτον γεγονός τυγχάνει, ὅτι ὁ ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ ἐπιτελεῖται καί στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Τριάδος Birmingham τῆς Alabama τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ἀπό τόν ἐκεῖ ἐγκατασταθέντα ἀπόγονο τῆς οἰκογενείας Χοϊδᾶ, Καθηγητή Πανεπιστημίου κ.Χρῖστο Βλάχο. Πρόγονος τοῦ Παυσανία Χοϊδᾶ ἦταν ὁ Παΐσιος Χοϊδᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Κεφαλληνίας, Ζακύνθου καί Ἰθάκης, ὁ ὁποῖος ἔζησε τόν 17ο αἰώνα καί ἄφησε φήμη Ἁγίου, τελώντας θαύματα ἐν ζωῇ καί μετά τήν κοίμησή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου