Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

«Γάμος, δρόμος πρὸς τὸ καθ' Ὁμοίωσιν» (23-1-2018)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου