Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Λέει λοιπόν στ' αλβανικά: "με τις πέτρες που μας πετούν, εμείς χτίζουμε εκκλησίες" Αναστάσιος, Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου