Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

π.Άνθιμος Ρασσιάς Γιατί η η σιωπή δεν είναι πάντα ΧΡΥΣΟΣ!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου