Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015

αν το βρω, ίσως ....


CTPLg2QXIAAbIxP.jpg large.jpg
Εκείνον τον καιρό έψαχνα να βρω κάτι που είχα χάσει

(αν το βρωίσως σωθώ ίσως σωθεί κι η ανθρωπότητα)
Τ.Λειβαδίτης
 
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου