Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

Φάκελλος Δημοσθένης Λιακόπουλος : Οι αναρίθμητες πλάνες και αιρέσεις του, στο φώς της Ορθοδοξίας / Η αλλοίωση του Ψαλμού Ργ΄(103), 4 .


Φάκελλος Δημοσθένης Λιακόπουλος : Οι αναρίθμητες πλάνες και αιρέσεις του, στο φώς της Ορθοδοξίας / Η αλλοίωση του Ψαλμού Ργ΄(103), 4 .

Liakopoulos, Elohim
Με αυτό το κείμενο ξεκινάει το 7ο κατα σειρά βιβλίο του Δ. Λιακόπουλου, της σειράς Γιατί και πώς – Ζουν ανάμεσα μας, με τίτλο Το τελευταίο ηλεκτρόνιο και ο πολέμαρχος του θεού, (κεφαλαιο 1, εισαγωγή για αρχαρίους, σελιδα 7).
Το εδάφιο της Παλαιάς Διαθήκης και το αλλοιωμένο κείμενο του Δ. Λιακόπουλου.
  • Ψαλμός 103,4 : ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούςαυτού πυρός φλόγα.
  • Λιακόπουλος : ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους ελοχίμ αυτού πυρός φλόγα.
Απόδειξη της παραχάραξης. Αντί της λέξης λειτουργούς (מְשָׁרְתָי), βάζει την  λέξη ελοχίμ (אלהים).
Ο Δ. Λιακόπουλος (κατά την συνήθη τακτική του), παραχαράσσει και αλλοιώνει το αυθεντικό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, (μετάφραση των Ο΄). Αντικαθιστά την λέξηλειτουργούς, με την λέξη ελοχίμ.
Ακόμη και αν εξετάσουμε το ίδιο εδάφιο, στην Εβραική γλώσσα διαβάζουμε : OShA MLEKIU RUChUTh MShRThIU ESh LAT,    עֹשֶׂה מַלְאָכָיו רוּחֹות מְשָׁרְתָיו אֵשׁ לֹהֵֽט׃     .Η λέξη στο Εβραικό κείμενο είναι MShRThIu,   משרתיו , πού φυσικά δεν έχει καμμία σχέση με την λέξη Ελοχίμ, ALHIM,  אלהים , και σημαίνει λειτουργοί αυτού.
___
Ανάμεσα στους πολλούς τύπους που απαντάται η λέξη είναι και :
  •   שרת       ShRTh      >     Sharath (γράφεται) > Shaw-rayth’ (προφέρεται) >λειτουργός, λειτουργικός (σημαίνει). Παραλειπομένων Β΄ 24,14 : εποίησαν σκεύη εις οίκον Κυρίου, σκεύη λειτουργικά ολοκαυτωμάτων και θυϊσκας χρυσάς και αργυράς.
  •  וְשֵׁרֵת   ,   UShRth      > U.ShRth        >  και λειτουργήσει. Αριθμοί 8,26 και λειτουργήσει ο αδελφός αυτού εν τη σκηνή του μαρτυρίου φυλάσσειν φυλακάς,Δευτερονόμιο 18,7 : και λειτουργήσει τω ονόματι Κυρίου του Θεού αυτού, ωσπερ πάντες οι αδελφοί αυτού οι Λευίται.
  • מְשָׁרְתָיו , MShRThIU > MSharath.U, > λειτουργοί αυτού. Την ίδια λέξη MShRThIU,  משרתיו (στον συγκεκριμένο ακριβώς τύπο, που ακολουθείται στο τέλος από U = αυτού) την συναντάμε σε 7 συνολικά εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης : Βασιλείων Γ΄ 1ο,5 : και τα βρώματα Σαλωμών και την καθέδραν παίδων αυτού και την στάσιν λειτουργών αυτού και τον ιματισμόν αυτού και τους οινοχόους αυτου.Παραλειπομένων Β΄9,4 : και τα βρώματα των τραπεζων και καθέδραν παίδων αυτού και στάσιν λειτουργών αυτού και ιματισμόν αυτών και οινοχόους αυτου και στολισμόν αυτών. Εσθήρ 2,2 : και είπαν οι διάκονοι του βασιλέως, ζητηθήτω τω βασιλεί κοράσια άφθορα καλά τω είδει. Εσθήρ 6,3 : είπε δε ο βασιλεύς, τίνα δόξαν ή χάριν εποιήσαμεν τω Μαρδοχαίω; και είπαν οι διάκονοι του βασιλέως, ουκ εποίησας αυτώ ουδέν. Ψαλμός 102,21 : ευλογείτε τον Κύριον, πάσαι αι δυνάμεις αυτού, λειτουργοί αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού Ψαλμός 103,4 : ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα.Παροιμίες Σολομώντος 29,12 : βασιλέως υπακούοντος λογον άδικον, πάντες οι υπ΄αυτόν παράνομοι. Στα Ελληνικά λοιπόν, η λέξη MShRThIU  משרתיו , μεταφράζεται με τις τρείς συνώνυμες λέξεις : λειτουργοίδιάκονοιοι υπό. Είναι ξεκάθαρη η έννοια της λέξης, από τα συμφραζόμενα στα εδάφια και συνδέεται με την λέξη βασιλεύς και σημαίνει αυτούς που τον διακονούν, τον υπηρετούν. Στις δύο περιπτώσεις των Ψαλμών, αναφέρεται στο Θεό (βασιλέα των ουρανών) και τους Αγγέλους που τον διακονούν.
  • ישרתו  ,   IShRThU   >                          > λειτουργούσιν.
  •  וְשֵׁרְתוּ ,   UShRThU  >    u·shrthu      > λειτουργήσουσιν. Αριθμοί 3,6 : λάβε την φυλήν Λευί και στήσεις αυτούς εναντίον Ααρών του ιερέως και λειτουργήσουσιναυτω.
___
Την ίδια λέξη MShRThI   משרתי ,(χωρίς το τελικό κτητικό U = αυτού) την βρίσκουμε :
  • Ησαίας 61,6 υμείς δε ιερείς Κυρίου κληθήσεσθελειτουργοί Θεού· ισχύν εθνών κατέδεσθε και εν τω πλούτω αυτών θαυμασθήσεσθε.
Λειτουργοί Θεού στο Εβραικό κείμενο είναι MShRThI ALHI (=Ελοχίμ=Θεός) NU (ημών).
Εδώ καταρρίπτονται οριστικά οι αστείες αιρετικές θεωρίες του Δ. Λιακόπουλου. Αφου παραποιεί την λέξη MShRThI (=λειτουργοί) και την κάνει ALHIM (=Eλοχίμ), στο συγκεκριμένο χωρίο τι θα μεταφράσει ; οι Ελοχίμ των Ελοχιμ;;;
___

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου