Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τρίτη, Ιανουαρίου 31, 2012

Η Αποκάλυψη του Ιωάννη επαληθεύεται...Τον Μάρτιο οι πρώτες ''ανέπαφες συναλλαγές'' στην Ελλάδα από την VISAΤέλος στα μετρητά για μικροαγορές και συναλλαγές δευτερολέπτου λέει η Visa και από τον Μάρτιο φέρνει, αρχικά σε πιλοτικό επίπεδο, τις ανέπαφες πληρωμές (contactless payments) και στην Ελλάδα. Οι «ανέπαφες συναλλαγές» επιτρέπουν στους καταναλωτές να χρησιμοποιούν τις κάρτες τους για μικροαγορές αξίας έως 15 ή 20 ευρώ,αντί για κέρματα ή χαρτονομίσματα

Σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, η κάρτα που έχει τσιπ, χρεώνεται για μια καθημερινή μικροσυναλλαγή, όπως π.χ. η αγορά καφέ, ενώ ταυτόχρονα θα μπορεί (μελλοντικά) να λειτουργεί ως «πάσο» για πρόσβαση π.χ. στο μετρό, τα λεωφορεία (στην Αγγλία θα υιοθετηθεί από τον Απρίλιο), ακόμη και για την πληρωμή του ταξί.
Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της Visa Europe, κ. Νίκος Καμπανόπουλος "χρειάζονται επενδύσεις από πλευράς τραπεζών για να αλλάξουν POS και να λανσαριστούν οι νέες κάρτες, μπορεί το περιβάλλον να μην μας βοηθά, όμως είμαστε έτοιμοι να φέρουμε αυτήν την υπηρεσία και στην Ελλάδα το αργότερο μέχρι το Μάρτιο". Η Visa έχει ήδη έρθει σε επαφή με ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να κάνουν... ποδαρικό στην υπηρεσία και έχει καταλήξει και στις σχετικές συμφωνίες. Η αξία των ανέπαφων συναλλαγών στην Ευρώπη τριπλασιάστηκε το 2011 - με την Visa όμως να μην δίνει λεπτομερή στοιχεία- και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις εφέτος θα κυκλοφορήσουν περί τα 50 εκατ. τέτοιες κάρτες.
Πώς λειτουργούν οι ανέπαφες συναλλαγές; Οι κάτοχοι των καρτών αυτών θα κρατούν το πλαστικό σε κοντινή απόσταση από την τερματική συσκευή και θα χρεώνεται αυτόματα η συναλλαγή, χωρίς να χρειάζεται πέρασμα ή εισαγωγή της κάρτας στο μηχάνημα (POS). Με τις ανέπαφες πληρωμές, ο κάτοχος δεν αφήνει την κάρτα από τα χέρια του, άρα είναι πιο ασφαλής, ενώ θα καλείται να πληκτρολογεί τον κωδικό ασφαλείας του (PIN) περιοδικά, για να επιβεβαιώνεται ότι η κάρτα βρίσκεται στα χέριά του νόμιμου κατόχου της.
Οι ανέπαφες συναλλαγές υπόσχονται οφέλη και για το τομέα του λιανεμπορίου, όπου η ταχύτητα και η ευκολία της χρήσης είναι απαραίτητα (για παράδειγμα, σε εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης, πρατήρια βενζίνης, παρκινγκ, χώρους ψυχαγωγίας και σε τοποθεσίες με αυτόματους πωλητές)
Σε δεύτερο χρόνο - εντός του 2012 θα λανσαριστούν στην υπόλοιπη Ευρώπη- αναμένεται να έρθουν στη χώρα μας και οι πληρωμές μέσω κινητού (mobile payments), ωστόσο ακόμη σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας που πρέπει να διευθετηθούν μεταξύ των συστημάτων πληρωμών, όπως είναι η Visa, των τραπεζών και των τηλεπικοινωνιακών παρόχων.
Σε κάθε περίπτωση, στόχος της Visa είναι
 ο περιορισμός των συναλλαγών με μετρητά, κάτι που είδε πέρυσι στην ελληνική αγορά με την αύξηση των πληρωμών μέσω χρεωστικών καρτών.Πηγή

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΤΟΝ ΑΞΙΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ


Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση

ΟΤΑΝ κανεὶς παρακολουθεῖ προσεκτικὰ τὶς ἐκδηλώσεις καὶ τὰ ἔργα 
μερικῶν μεγαλόσχημων κληρικῶνἀπογοητεύεται, γιατὶ διαπιστώνει 
ὅτι δὲν ὑπάρχει σταθερότητα στὶς ἀπόψεις τους
καὶ συνέπεια στὰ ὅσα ὑποστηρίζουν. Αὐτὸ εἶναι πολὺ ἀρνητικό,
 τὴν ὥρα μάλιστα ποὺ στὴν κοινωνία
 γίνεται πνευματικὸς χαλασμὸς καὶ οἱ ἠθικὲς ἀξίες τοῦ Εὐαγγελίου
 δὲν τηροῦνται πιὰ
ἀπὸ τοὺς περισσότερους ἀνθρώπους. Ἡ μεγάλη αὐτὴ ἀδυναμί
α ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι
δὲν ἔχουν τὴν πνευματικὴ ὡριμότητα, ποὺ πρωτίστως πρέπει νὰ 
διακρίνει τοὺς κληρικούς.
Εἶναι κάλαμοι ὑπὸ ἀνέμων σαλευόμενοι. Προκειμένου νὰ ἀρέσκουν
 στοὺς ἀνθρώπους,
συνεχῶς μεταβάλλονται. Στοὺς εὐσεβεῖς ἐμφανίζονται ὡς εὐσεβεῖς,
 στοὺς παραδοσιακοὺς
ὡς παραδοσιακοί, στοὺς προοδευτικοὺς ὡς προοδευτικοί, 
στοὺς μοναχοὺς ὡς ἐραστὲς τοῦ
μοναχικοῦ ἰδεώδους, στοὺς οἰκουμενιστὲς ὡς οἰκουμενιστὲς
 καὶ στοὺς ἀγωνιστὲς καὶ
ὁμολογητὲς τῆς Ὀρθοδοξίας ὡς ὑπέρμαχοί της. Ὅλη αὐτὴ ἡ
 συνεχὴς μεταμόρφωση καὶ
παραπλάνηση ἀποκαλύπτει τὸ φόβο τους μήπως ἀποκαλυφθεῖ 
τὸ πραγματικό τους ἦθος.
Θέλουν νὰ ἔχουν τὴν ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία, γιὰ νὰ συνεχίζουν
 τὸν ἁμαρτωλὸ τρόπο ζωῆς.
Ἔχουμε ζήσει πρόσφατα τέτοιες ἀπαράδεκτες καταστάσεις,
 μὲ ἀποκορύφωση τὴ θύελλα
τῶν ἐκκλησιαστικῶν σκανδάλων τοῦ 2005. Εἶναι πολλοὶ οἱ πιστοί,
 ποὺ ἀνησυχοῦν γιὰ ὅσα
συμβαίνουν ἢ δὲν συμβαίνουν στὴν Ἐκκλησία. Θέλουν νὰ 
περιοριστοῦν οἱ σκανδαλώδεις
 συμπεριφορὲς τῶν κληρικῶν καὶ νὰ αὐξηθοῦν οἱ ἐνάρετοι κληρικοί, 
ποὺ θὰ εἶναι ἀληθινοὶ
ποιμένες. Ἀναζητοῦν ἐπίμονα ἐπίσης μερικοὺς ἄξιους ἐπισκόπους,
 γιὰ νὰ στηριχθοῦν
πνευματικά, νὰ τοὺς ἔχουν ὁδηγοὺς καὶ νὰ ἐλπίζουν ὅτι 
ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νὰ
αὐτοκαθαίρεται. Γρήγορα ὅμως ἀπογοητεύονται, γιατὶ δὲν μποροῦν
 νὰ τοὺς βροῦν. Ὄχι
πώς δὲν ὑπάρχουν, ἀλλὰ ἁπλὰ δὲν θορυβοῦν καὶ ἀποφεύγουν νὰ 
ἐμφανίζονται στὰ μέσα
ἐνημέρωσης καὶ στὶς ἐφημερίδες. Ἐδῶ θὰ ἀναφέρω καὶ κάτι ἄλλο
 σχετικὸ μὲ τὸ θέμα μας.
Κάποιοι Μητροπολίτες κατὰ καιροὺς ἐμφανίζονται ὡς ὑπέρμαχοι τῆς
 Ὀρθοδοξίας, ἔντονα
ἀντιπαπικοὶ καὶ ζηλωτὲς τῶν παραδόσεων. Δημοσιεύουν πύρινα κείμενα
 καὶ ἐξαπολύουν
σχετικὲς ἐγκυκλίους. Καθὼς τοὺς παρακολουθεῖς γιὰ πρώτη φορά,
 χαίρεσαι καὶ μὲ
ἐνθουσιασμὸ μιλᾶς γι᾽ αὐτοὺς στοὺς γνωστούς σου. Δὲν περνάει 
πολὺς καιρὸς καὶ
διαπιστώνεις ὅτι τὰ συγκεκριμένα αὐτὰ πρόσωπα διατηροῦν φιλικὲς 
σχέσεις μὲ
ἀνθρώπους, ποὺ πρωτοστατοῦν στὸν οἰκουμενισμό, εἶναι νεωτεριστὲς
 καὶ ἀποδεδειγμένα
δὲν ἔχουν ἦθος. Καὶ διερωτᾶσαι ἂν ὑπάρχει κάποιος ἄξιος Μητροπολίτης
 νὰ στηριχθεῖς.
Ἰδιαίτερα σὲ ἐνοχλεῖ τὸ γεγονός, ὅταν συμμετέχουν σὲ πανηγύρεις καὶ
 ἀλληλοπροσφωνοῦνται.
Τότε τοὺς βλέπεις ὡς συγκοινωνοῦντα δοχεῖα καὶ ἡ ἀθλιότητα τοῦ 
κεκραγμένου Μητροπολίτη
νὰ μεταδίδεται καὶ στοὺς ἄλλους καὶ νὰ καταλήγεις στὸ ἄδικο συμπέρασμα
 ὅτι ὅλοι τὸ ἴδιο εἶναι.
Πρέπει νὰ εἴμαστε προσεκτικοί. Γιὰ τοὺς ὑποκριτικὰ «ὀρθοδόξους»
 Μητροπολίτες νὰ ἔχουμε
ἕνα ἐρωτηματικὸ καὶ μιὰ ἐπιφύλαξη. Δὲν εἶναι αὐτό, ποὺ φαίνονται,
 οὔτε αὐτὸ ποὺ ἀναζητοῦμε.
Εἶναι οἱ δεσποτάδες, ποὺ δεσπόζουν, ἀλλὰ δὲν ποιμαίνουν.
 Γι᾽ αὐτὸ δὲν μποροῦν
νὰ γίνουν τὸ στήριγμά μας καὶ ὁ ὁδηγός μας.
πηγή

Εκοιμήθη ο Επίσκοπος Νικοπόλεως Πέτρος


nikop
Εκοιμήθη σήμερα ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νικοπόλεως Πέτρος, εφησυχάζων Αρχιερέας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας.
Να αναφερθεί ότι ο μακαριστός Ιεράρχης τα τελευταία χρόνια έμενε στην ιδιαιτέρα πατρίδα του Νάουσα.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον ιερό ναό της Παναγίας Ναούσης την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 15:00 προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ζάμπιας κ. Ιωακείμ.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Επίσκοπος Νικοπόλεως Πέτρος γεννήθηκε στη Νάουσα Ημαθίας το 1929.
Πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Το 1963 χειροτονήθηκε διάκονος και υπηρέτησε στη Νάουσα, τα Ιωάννινα και τη Θεσσαλονίκη.
Το 1964 πρεσβύτερος, ενώ έλαβε και τον βαθμό του αρχιμανδρίτη. Υπηρέτησε στη Νάουσα και στην Αμερική, ιδιαίτερα στον Καναδά επί 25 έτη. Την ελληνορθόδοξη διασπορά υπηρέτησε και ως πρωτοσύγκελλος στην Αλγερία.
Το 2001 εκλέχτηκε και χειροτονήθηκε επίσκοπος Ζάμπιας του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής.
Μετά την παραίτησή του από την Ζάμπια, λόγω υγείας, έλαβε τον τίτλο Νικοπόλεως, τον οποίο και διατήρησε μέχρι τον θάνατό του.

Η προφητεία του Γέροντος Παισίου

Την Ελλάδα παιδί μου την περιμένουν πολλά. Καλά και άσχημα, έλεγε ο μακαριστός γέροντας Παίσιος, η πατρίδα θα πεινάσει... Θα πέσει πείνα στην Ελλάδα, θα την εκβιάζουν για να προσκυνήσει... Εκείνες τις μέρες, θα της βάλουν φόρους τόσο δυσβάχταχτους, που δεν θα μπορεί να τους πληρώσει ο κόσμος... Ο Αγιος Κοσμάς ο Αιτωλός μας λέει οτι θα βάλουν φόρους και στα παράθυρα! Αλλά δε θα προλάβουν να τους πάρουν... Και μετά, το κεφάλαιο θα αποσυρθεί και θα πέσει πείνα στον κόσμο, χειρότερη απο αυτή που ζήσαμε στη Κατοχή... Ο γέροντας Παίσιος , λέει πως για όλα θα φταίνε οι πολιτικοί και η ασέβεια που έχουν σε όλα (ανατριχιαστικό)... Ο κόσμος θα τους πάρει με τις πέτρες... Θα τους κυνηγάει κι αυτοί θα κρύβονται, γιατί αυτοί θα παραδώσουν τη πατρίδα μας στον Αντίχριστο... Ο κόσμος θα υποφέρει πολλά, αλλά δε θα κρατήσει για πολύ αυτό... Κάποιους μήνες... Μετά θα ξεκινήσει ο πόλεμος με τη Τουρκία που θα γίνει Παγκόσμιος... Και η Ελλάδα θα μεγαλουργήσει! Ολα αυτά θα γίνουν γρήγορα...Θα τα δεί η δική σου γενιά...Γι αυτό να προσεύχεσαι και να ζείς όπως πρέπει, ενάρετα...

ΤΡΙΩΔΙΟ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ.

ΤΡΙΩΔΙΟ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ.


Όταν κάποιος ξεκινάει ένα ταξίδι θα πρέπει να ξέρει που πηγαίνει. Αυτό συμβαίνει και με τη Μεγάλη Σαρακοστή. Πάνω απ΄ όλα η Μ.Σαρακοστή, είναι ένα πνευματικό ταξίδι που προορισμός του είναι το Πάσχα, η Εορτή των Εορτών. Η νέα ζωή η οποία πρίν δύο χιλιάδες περίπου χρόνια ανέτειλε εκ του τάφου, προσφέρθηκε σε μας, σε όλους εκείνους που πιστεύουν στο Χριστό. Μας δόθηκε τη μέρα που βαφτιστήκαμε. Έτσι το Πάσχα πανηγυρίζουμε την Ανάσταση του Χριστού σαν γεγονός που έγινε και ακόμη γίνεται σε μας. Γιατί ο καθένας μας έλαβε το δώρο αυτής της νέας ζωής. Είναι ένα δώρο που ριζικά αλλάζει τη διάθεσή μας απέναντι σε κάθε κατάσταση αυτού του κόσμου, ακόμη και απέναντι στο θάνατο. Επιβεβαιώνουμε θριαμβευτικά το: νικήθηκε ο θάνατος. Φυσικά υπάρχει ακόμα ο θάνατος, είναι σίγουρος, τον αντιμετωπίζουμε, και κάποια μέρα θα έρθει και για μας. Αλλά όλη η πίστη μας είναι ότι με το δικό Του θάνατο ο Χριστός άλλαξε τη φύση ακριβώς του θανάτου. Τόν έκανε πέρασμα - διάβαση Πάσχα - στη βασιλεία του Θεού μεταμορφώνοντας τη δραματικότερη τραγωδία σε αιώνιο θρίαμβο, σε νίκη. Με το Θανάτω θάνατον πατήσας , μας έκανε μετόχους της Ανάστασής Του. Τέτοια είναι η πίστη της Εκκλησίας μας. Εμείς ξεχνάμε όλα αυτά γιατί είμαστε απασχολημένοι, τόσο βυθισμένοι στις καθημερινές έγνοιες μας, που ξεχνάμε ακόμα και το θάνατο και τελικά, εντελώς αιφνιδιαστικά, μέσα στις απολαύσεις της ζωής μας, μας έρχεται τρομακτικός, αναπόφευκτος, παράλογος. Πραγματικά ζούμε σαν να μην ήρθε ποτέ Εκείνος. Αυτή είναι η μόνη πραγματική αμαρτία, όλων των κατ' όνομα χριστιανών. Αν το αναγνωρίσουμε αυτό, τότε μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι το Πάσχα και γατί χρειάζεται και προϋποθέτει τη Μεγάλη Σαρακοστή. Ολόκληρη η λατρεία της Εκκλησίας μας είναι οργανωμένη γύρω από το Πάσχα, που είναι το Τέλος και που ταυτόχρονα είναι και η Αρχή. Γιά πολλούς από τους χριστιανούς, η Μεγάλη Σαρακοστή αποτελείται από τυπικούς κανόνες που επικρατεί το αρνητικό στοιχείο, όπως η αποχή απο ορισμένα φαγητά. Όμως σκοπός της είναι να μαλακώσει τη καρδιά μας τόσο, ώστε να μπορεί να αποκτήσει την εμπειρία της κρυμμένης δίψας και πείνας για επικοινωνία με το Θεό. Αυτή η ατμόσφαιρα της Μ.Σαρακοστής δημιουργείται βασικά με τη λατρεία, με τους ύμνους του Τριωδίου που οι ιεροί υμνογράφοι, σύνθεσαν και οργάνωσαν όλες τις ακολουθίες, με θαυμαστή κατανόηση της ανθρώπινης ψυχής. Τό ΤΡΙΩΔΙΟ είναι ένα λειτουργικό βιβλίο που περιλαμβάνει ύμνους και βιβλικά αναγνώσματα γιά την κάθε μέρα της περιόδου της Μ. Σαρακοστής, η οποία αρχίζει με την Κυριακή του Τελώνη και του Φαρισαίου και τελειώνει με τον Εσπερινό του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου.Η άγνοια των ύμνων του Τριωδίου είναι η βασική αιτία που μας κάνει σιγά σιγά να παραμορφώνουμε τη κατανόηση, το σκοπό και το νόημα της Μεγάλης Σαρακοστής. Πολύ πριν αρχίσει η Μ.Σαρακοστή, η Εκκλησία μας αναγγέλει ότι πλησιάζει και μας καλεί να μπούμε στην περίοδο της προετοιμασίας γι΄αυτήν. Γιατί; Γιατί η Εκκλησία έχει μιά βαθειά ψυχολογική γνώση της ανθρώπινης φύσης. Ξέροντας την έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης και την τρομακτική κοσμικότητα της ζωής μας, αναγνωρίζει την αδυναμία μας να αλλάξουμε αυτόματα, να πάμε ξαφνικά από μιά πνευματική ή διανοητική κατάσταση σε μιά άλλη. Έτσι, αρκετά πρίν αρχίσει η ουσιαστική προσπάθεια , η Εκκλησία προκαλεί τη προσοχή μας στη σοβαρότητα της Μ.Σαρακοστής και μας καλεί να σκεφθούμε τη σημασία της. Αυτή η προπαρασκευαστική περίοδος περιλαμβάνει τις Κυριακές: α) Του Τελώνη και του Φαρισαίου, που αναφέρεται στην Ταπείνωση. β) ΤουΑσώτου, που αναφέρεται στην μετάνοια. γ) ΤηςΑπόκρεω, που αναφέρεται στην Τελευταία Κρίση και στη χριστιανική αγάπη και δ) Της Τυροφάγου, ή της Συγγνώμης που θυμόμαστε της εξορία από τον Παράδεισο των Πρωτοπλάστων.


(ALEXANDER SCHMEMANN-ΜΕΓΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ-ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑ- ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ) .

Η λατρεία του ΘεούΑγίου Ησαΐα του
 Αναχωρητού

Αν ο άνθρωπος δεν μισήσει τα έργα
 αυτού του κόσμου, δεν 
μπορεί να λατρεύσει το Θεό. Και
 ποια είναι η λατρεία του Θεού;
 Το να μην έχει κανείς τίποτε ξένο
 στο νου του, όταν προσεύχεται
 σ' Αυτόν να μη νιώθει άλλη 
ηδονή, όταν Τον δοξολογεί•
 να μη διατηρεί καμιά κακία,
 όταν ψάλλει σ' Αυτόν να μην
 έχει μίσος εναντίον κανενός, όταν προτιμά Αυτόν ούτε
 να υπάρχει καμιά ζηλοφθονία πονηρή πού να μας 
εμποδίζει όταν απευθυνόμαστε σ’ Αυτόν συνεχώς και 
Τον θυμόμαστε πάντοτε...
Γιατί τα παραπάνω σκοτεινά εμπόδια είναι τείχος πού 
περικυκλώνει τη δυστυχισμένη ψυχή και δεν μπορεί 
να λατρεύσει καθαρά το Θεό, εφόσον τα έχει αυτά. 
Γιατί της γίνονται εμπόδια στο δρόμο της προς το
 Θεό καί δεν την αφήνουν να Τον συναντήσει και να 
Τον δοξολογήσει μέσα της καί να προσευχηθεί σ’ Αυτόν 
με γλυκύτητα στην καρδιά για να φωτιστεί από Αυτόν. 
Γι' αυτό ο νους σκοτίζεται πάντοτε και δεν μπορεί να
 προκόψει κατά Θεόν, γιατί δεν φροντίζει να τα 
κόψει όλα αυτά με πνευματική γνώση.
Πηγή: «Φιλοκαλία»

Μικρή ΙμιαΤι συνέβη με τους 10 τούρκους κομμάντος
 που αιχμαλώτισαν οι δύο Ελληνες οϋκάδες
στην μικρή Ιμια;
 Γιώργος Αδαλής για τους aegeantimes.gr -
Σήμερα δεν θα προβούμε σε καμία απολύτως ανάλυση της ιστορικής υπόστασης εκείνης της μέρας! Εχουμε χρόνο να ασχοληθούμε αργότερα, μιας και τα γεγονότα των Ιμίων, απασχολούν σύσσωμη την ερευνητική ομάδα των AegeanTimes.gr. Απλά θα κάνουμε μια υπόθεση εργασίας και θα μπούμε στον πειρασμό να ρωτήσουμε τον κ. Πάγκαλο, τον κ.Παπανδρέου, τον κ. Σημίτη κάποια πράγματα απλά! Τα Ιμια ως γκρίζα ζώνη είχαν οριοθετηθεί από την εποχή του Σαμπαχατίν Τσακμάκογλου και δέθηκαν στο άρμα της Τουρκικής πολιτικής από το παρ ολίγο θύμα της 17Ν, τον τούρκο διπλωμάτη που έχει τώρα δικό του κόμμα στην γειτονική χώρα, Ντενίζ Μπουλούκμπασι!
Τα Ιμια όπως αποκαλύψαμε το 2001(!) δεν επιλέχτηκαν τυχαία! Όπως και κάθε «γκρίζα ζώνη στο Αιγαίο». Αποτελούν περιοχές όπου υπάρχουν κοιτάσματα υδρογονανθράκων!
Τότε μάλιστα είχαμε δημοσιεύσει κι ένα χάρτη, που έδειχνε ότι υπάρχει ένα μεγάλο κοίτασμα στην περιοχή, που ξεκινά από την Μεγάλη Ιμια, κάνει ένα μεγάλο “S” και καταλήγει στην Γαύδο της Κρήτης!
Τα Ιμια επιλέχτηκαν για τον σκοπό αυτό. Να δηλώσει η Τουρκία διεκδίκηση των κοιτασμάτων και να παγώσει το ενδιαφέρον της Γαλλικής εταιρίας που τα εποφθαλμιούσε! Μάλιστα ο τότε αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, είχε φτάσει σε σημείο να δηλώσει ότι «η Γαύδος είναι Τουρκική»!!!
Και όλοι στην Ελλάδα «τρελάθηκαν» με την δήλωση αυτή!
Ολοι εκτός αυτών που γνώριζαν την τακτική της Τουρκίας που δεν ήταν άλλη παρά «η μείωση του ενδιαφέροντος εταιριών για εκμετάλλευση των κοιτασμάτων». Βλέπετε καμιά τέτοια εταιρία δεν έμπαινε τότε στον κόπο να ασχοληθεί με μια τέτοια επένδυση, που εμπεριείχε Εθνικές Διεκδικήσεις!
Δυστυχώς ακόμη και σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι η κρίση των Ιμίων ήταν μια επεκτατική προσπάθεια των Τούρκων Στρατηγών , ένας «τσαμπουκάς» και τίποτε παραπάνω!
Κανείς σήμερα δεν τολμά να πει, ότι:
Στην μεγάλη Ιμια, βρέθηκαν Ελληνες κομάντος
Στην μικρή Ιμια δέκα τούρκοι κομάντος
Το βράδυ, δύο (2) Ελληνες κομάντος, κολύμπησαν στην μικρή Ιμια και συνέλαβαν ΚΑΙ τους δέκα τούρκους κομάντος, αφήνοντάς τους με … όσα ρούχα τους γέννησε η μάνα τους!
Κανένας δεν τολμά να πει ότι τους δύο Ελληνες κομάντος τους διέταξαν να αφήσουν τους τούρκους και να επιστρέψουν στις μονάδες τους! Αυτό το κομμάτι της υπόθεσης, δεν το ακουμπά κανείς!
Κι όλα αυτά, πριν πέσει (για πολλούς πριν ρίξουν) το ελικόπτερο με τα τρία παλληκάρια μας που βρήκαν τραγικό θάνατο!
Το σοβαρότερο ζήτημα όμως είναι, ότι μέσα στα επόμενα οκτώ χρόνια, όσοι τούρκοι είχαν «πατήσει» στην μικρή Ιμια και συνελήφθησαν από τους δύο Έλληνες οϋκάδες, είτε πέθαναν, είτε είχαν κάποιο … τροχαίο είτε εξαφανίστηκαν ως δια μαγείας!!! Πάντως σήμερα δεν ζει πλέον ούτε ένας από αυτούς!
Κι αυτό δεν απασχόλησε ποτέ την Ελληνική Δημοσιογραφία, γιατί «έτρεμαν» στην ιδέα μήπως χαρακτηριστούν ως … Εθνικιστές!
Ποτέ μα ποτέ δεν τόλμησε να γράψει κανείς ή έστω να ψελλίσει ότι οι δέκα αυτοί τούρκοι κομάντος που κατατροπώθηκαν από δυο Ελληνόπουλα, ντρόπιασαν τον τουρκικό στρατό!
Κανείς δεν τόλμησε ποτέ να ρωτήσει: «είναι τυχαίοι όλοι αυτοί οι θάνατοι των τούρκων επίλεκτων στρατιωτών που πάτησαν την Ιμια, ή το μακρύ χέρι της Τουρκίας φρόντισε να κλείσει το στόμα και του τελευταίου μάρτυρα που υπέστη αυτή την υπέρτατη ξευτίλα από τους Ελληνες»;
Ετσι ώστε να μην υπάρχει ούτε ένας που να παραδεχτεί κάποτε, ότι σαφώς και οι Ελληνες στρατιώτες, αν και σε πλεονεκτική θέση, εντούτοις , δέχτηκαν διαταγή να οπισθοχωρήσουν κι ας είχαν πιάσει αιχμαλώτους τους Τούρκους!
Προσωπικά, δεν θα επιχειρήσω να σας πείσω –σήμερα- παραθέτοντας στοιχεία και ντοκουμέντα της εποχής μιας και δεν γνωρίζω –ακόμη- τι συνέβη ΚΑΙ με τους δέκα τούρκους κομάντος καθώς και τις ακριβείς συνθήκες θανάτου τους!
Αυτό που ξέρω πολύ καλά, είναι ότι ουδέποτε Ελληνας δημοσιογράφος που είχε μπροστά του, κάποιον από τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης αυτής, (πολιτικούς και στρατιωτικούς) δεν τόλμησε να ρωτήσει έστω το παραμικρό από αυτά! Και εχτές όλη η Ελλάδα ξέχασε ότι ήταν η επέτειος των Ιμίων. Κι εμένα αυτό με τρομάζει …
ΥΓ. Γι αυτό και μόνο γι αυτό, σύντομα θα δημοσιοποιήσουμε το πρώτο μέρος της μεγάλης έρευνας των AegeanTimes, για τα πετρέλαια της περιοχής και την κρίση των Ιμίων!

Ημέρα μνήμης ... ΙΜΙΑ   Εκείνους τους υπέροχους Έλληνες και τις οικογένειές τους υπηρετούσε !!!

ΙΜΙΑ
Η εικόνα της Ελλάδας που ήταν έτοιμη για όλα,
όπως την έζησε ένας αξιωματικός
Αφιερωμένο εξαιρετικά στη μνήμη των μελών του πληρώματος του ελικοπτέρου του Πολεμικού μας Ναυτικού (Σημαιοφόρος Έκτορας Γιαλοψός και Αρχικελευστές Χριστόδουλος Καραθανάσης και Παναγιώτης Βλαχάκος),
που χάθηκαν εκείνη τη νύκτα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος,
 και στα χιλιάδες Ελληνόπουλα που,
ενώ ήταν έτοιμα στις επάλξεις για την ύψιστη θυσία,
έμειναν με το ερώτημα «Γιατί κάναμε έτσι πίσω ; Πολεμήσαμε και νικηθήκαμε ;».

Η χειμωνιάτικη νύχτα της 30 προς 31 Ιαν 1996 ήταν διαβολεμένη … Το κρύο ήταν τσουχτερό και ο δυνατός βοριάς μαστίγωνε με το ψιλόβροχο τους «τυχερούς» που έβρισκε στο δρόμο του. Και ήταν πολλοί …
Η Μονάδα, όπως και όλες οι άλλες Μονάδες του ακριτικού μας νησιού, από νωρίς το απόγευμα ήταν σε ετοιμότητα για άμεση εκκένωση του Στρατοπέδου και επάνδρωση του τομέα ευθύνης της. Κοντά στα μεσάνυχτα η διαταγή που ήλθε με κωδικοποιημένο σήμα ήταν λιτή και κοφτή σαν τα αστροπελέκια που έφερνε μαζί της η καταιγίδα :
«Η Μονάδα να έχει ετοιμότητα με το πρώτο φώς για Άμυνα επί της τοποθεσίας της βάσει σχεδίων.».
Ο Διοικητής διάβαζε σιωπηλός το σήμα, ενώ οι Αξιωματικοί του περίμεναν με κομμένη την ανάσα.
Μία βαθειά αναπνοή και μία αποφασιστική φράση :
«Ήρθε η ώρα. Φύγαμε !».
Δεν χρειαζόταν τίποτε άλλο …
Το προσωπικό της Μονάδας, καλά εκπαιδευμένο και προετοιμασμένο για την ώρα αυτή, ξεχύθηκε από το Στρατόπεδο προς τις ακτές για να καταλάβει τις θέσεις μάχης και να προετοιμαστεί για να εκτελέσει την αποστολή του. Και ο τελευταίος στρατιώτης ήξερε καλά τι έπρεπε να κάνει. Πίσω έμεινε μόνο ο Υποδιοικητής της Μονάδας με 2-3 στρατιώτες, για την κατάταξη των ντόπιων εφέδρων, που ήδη είχαν αρχίσει να έρχονται, έτοιμοι για όλα
Ήξεραν όλοι καλά ότι η νύχτα θα ήταν μακριά, επειδή σε λίγες ώρες θα έπρεπε να κάνουν όσα προβλεπόταν από τα επιχειρησιακά σχέδια να γίνουν σε 3-4 μέρες. Και ο παλιόκαιρος δεν βοηθούσε καθόλου.
Η προσπάθεια ήταν τιτάνια από όλους. Όλοι είχαν πάρει προσωπικά την υπόθεση Ο χρόνος σμικρύνθηκε σε απίστευτο βαθμό και τα πάντα υλοποιούνταν με μία ομαδική εργασία πρωτόγνωρης αποτελεσματικότητας. Οι άσχημες καιρικές συνθήκες δεν είχαν καμία σημασία.
Και ο Διοικητής ;
 Ένοιωθε πως είχε έλθει και η δική του ώρα. Και ο Σταθμός Διοικήσεως της Μονάδας δεν τον χωρούσε ... Έπρεπε να βρεθεί μπροστά στην ακτή, κοντά στους άντρες του. Άφησε στο πόδι του τον Λοχαγό του Λόχου Διοικήσεως, πήρε μαζί του ένα αυτόματο (έτσι να βρίσκεται, γιατί ένα πιστόλι τι να σου κάνει), ανέβηκε στο τζιπ και έφυγε …
Ξεκινώντας, ούτε που φανταζόταν το μεγαλείο που θα συναντούσε στο δρόμο του και πόσο αυτό το μεγαλείο θα τον σημάδευε για την υπόλοιπη ζωή του !!!
Η αρχή είχε ήδη γίνει, όταν φεύγοντας από το Στρατόπεδο για τον Σταθμό Διοικήσεως διασταυρώθηκε με μερικούς χωριανούς εφέδρους που πήγαιναν βιαστικοί να καταταγούν. Τον χαιρέτησαν με αστεία λέγοντας: 
 «εδώ είμαστε κι εμείς».
Πιο κάτω ήταν οι αποθήκες πυρομαχικών, που έπρεπε να εκκενωθούν και τα πυρομαχικά να προωθηθούν ταχύτατα στις θέσεις μάχης. Ήταν η πρώτη προτεραιότητα και η μεγάλη ανησυχία του Διοικητή.
Και τι βλέπει μόλις φθάνει εκεί !!!
 Οι δύο αποθηκάριοι, γυμνοί από τη μέση και πάνω και καταϊδρωμένοι μέσα στον διαβολόκαιρο, να φορτώνουν πυρομαχικά με μία απίστευτη και πεισματώδη ταχύτητα, βοηθούμενοι όχι μόνο από τον οδηγό και τον συνοδηγό του συγκεκριμένου οχήματος, αλλά και των άλλων οχημάτων που κατέφθαναν διαδοχικά για φόρτωση. Μόνοι τους, χωρίς επίβλεψη Αξιωματικού. Δεν χρειαζόταν άλλωστε. Ο Λοχίας αποθηκάριος ήταν υπεραρκετός και έδινε το παράδειγμα. Και τα οχήματα έφευγαν φορτωμένα με μία απρόσμενη συχνότητα.
Ο Διοικητής δεν πρόλαβε καν να μιλήσει !!!
 Αντί του τυπικού στρατιωτικού χαιρετισμού, που ήξεραν οι στρατιώτες ότι δεν θα τον συγκινούσε, ειδικά κάτω από τις συνθήκες αυτές, συνέχισαν ακάθεκτοι τη φόρτωση και μόνο ο Λοχίας του χαμογέλασε και του είπε :
«Μην ανησυχείτε για μας κύριε Διοικητά ! Εμείς είμαστε καλά και όλα θα γίνουν όπως πρέπει και στην ώρα τους. Κοιτάξτε καλύτερα τι γίνονται τα παιδιά μπροστά, μ’ αυτόν τον παλιόκαιρο που μπλέξαμε !!!».
Χαμογέλασε ικανοποιημένος (και συγκινημένος) ο Διοικητής και συνέχισε το δρόμο του. Πέρασε από όλες τις θέσεις μάχης και είδε όλους τους Αξιωματικούς και τους στρατιώτες του να παλεύουν με πείσμα μέσα στην καταιγίδα, για να είναι έτοιμοι το ξημέρωμα. Και από παντού έπαιρνε το ίδιο μήνυμα :
 «Εμείς εδώ είμαστε εντάξει κύριε Διοικητά. Πιο κάτω κοιτάξτε να δείτε τι γίνονται !»
Ξημερώνοντας, και πριν επιστρέψει στο Σταθμό Διοικήσεως, πέρασε από το Στρατόπεδο, για να δει την εξέλιξη της επιστράτευσης. Είχε σχεδόν ολοκληρωθεί ! Η προσέλευση των ντόπιων εφέδρων ήταν πολύ παραπάνω από εντυπωσιακή. Πολλοί είχαν φέρει και τα αγροτικά οχήματά τους, μήπως χρειαστούν, όπως του είπαν.
Μπήκε στο Γραφείο του, για να επικοινωνήσει με τον Ταξίαρχο Διοικητή του νησιού, αλλά τον πρόλαβε εκείνος.
Η διαταγή ήταν σύντομη και σαφής :
«Η Μονάδα να επιστρέψει το ταχύτερο δυνατόν στο Στρατόπεδό της».
Ο Διοικητής δεν πίστευε στ’ αυτιά του !!!
Και άρχισε η επιστροφή …
Σκεπτικός και με ανάμεικτα συναισθήματα, κοιτούσε από το Γραφείο του την πύλη του Στρατοπέδου. Και παρατήρησε ότι οι στρατιώτες που γυρνούσαν, αντί να φαίνονται ανακουφισμένοι που η σύγκρουση, για την οποία ετοιμάζονταν τόσο σκληρά, είχε αποφευχθεί, φαίνονταν απογοητευμένοι και πολλοί ήταν και εκνευρισμένοι.
Πήγε στην πύλη.
 Και τότε γύρισε ένας στρατιώτης (ένας «μάγκας» Πειραιώτης, μηχανικός αυτοκινήτων και «παιδί της πιάτσας», από τους παραπτωματίες της Μονάδας), τον κοίταξε κατάματα και τον ρώτησε :
«Γιατί, κύριε Διοικητά, γυρίσαμε έτσι πίσω ; Μήπως πολεμήσαμε, νικηθήκαμε και δεν το ξέρουμε ;» …
Ο Διοικητής έμεινε άναυδος !!!
Ήξερε ότι η Μονάδα του ήταν καλά εκπαιδευμένη, ότι το ηθικό των αντρών του ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα και ότι το πνεύμα της Μονάδας του ήταν μοναδικό. Ήταν όλοι μαζί μία φοβερή γροθιά.
Ποτέ δεν πίστευε όμως ότι αυτοί οι άντρες θα τον έκαναν να νοιώσει την ανάγκη να απολογηθεί απέναντί τους, γιατί δεν πολέμησαν !!!.
Συγκέντρωσε τη Μονάδα του και με δάκρυα στα μάτια τους είπε πόσο μεγάλη ήταν γι’ αυτόν η τιμή να διοικεί τέτοιους άντρες. Και μετά προσπάθησε να τους δώσει να καταλάβουν ότι είναι συντεταγμένο στράτευμα μίας δημοκρατικής χώρας, που υπακούει στα κελεύσματα της εκλεγμένης Κυβέρνησης, και ότι τελικά σημασία είχε η αποφασιστικότητά τους να εκτελέσουν το καθήκον τους.
Είναι σίγουρος όμως ότι δεν τους έπεισε. Ήταν φανερό ότι ένα οδυνηρό «Γιατί ;» είχε παραμείνει να αιωρείται αμείλικτο. Το ένοιωθε άλλωστε και ο ίδιος !
Η νύχτα εκείνη σημάδεψε τον Αξιωματικό αυτό. Η συμπεριφορά των αντρών του και τα συναισθήματα που βγήκαν στην επιφάνεια χαράχθηκαν ανεξίτηλα στη μνήμη και στην ψυχή του.
Και χρόνια μετά, απόστρατος πλέον και βλέποντας μέσα από την ωριμότητά του την κατάπτωση των αξιών και τη διάλυση των μηχανισμών της πατρίδας, που έχει προκαλέσει η υστερόβουλη συμπεριφορά των αστράτευτων πολιτικών μας ταγών, συχνά κλονίζεται και σκέπτεται :
 «Μα καλά, τι ιδέες και ιδανικά και για ποιούς υπηρετούσα μία ζωή ;».
Και τότε η ανάμνηση εκείνης της νύχτας τον στηρίζει και του δίνει την απάντηση :
Εκείνους τους υπέροχους Έλληνες και τις οικογένειές τους υπηρετούσε !!!
Τις ιδέες και τα ιδανικά, που τους έσπρωχναν στη συμπεριφορά εκείνης της νύχτας, υπηρετούσε !!!
Και που είναι και δικές του ιδέες και ιδανικά. Άλλωστε ήταν ένας απ’ αυτούς !!!
Ευστράτιος Ουζούνογλου
Ταξίαρχος ε.α.
http://www.onalert.gr/

Ο άστεγος Ηλίας:«Όταν σταματάς να ελπίζεις είσαι νεκρός»Ηλίας«Πάω τώρα στα τρία χρόνια  άστεγος, και όταν δεν μπαίνουν σε ένα σπίτι λεφτά μπαίνει η γκρίνια. Και αυτό δεν γίνεται  καλά με τίποτα. Ήμουν οδηγός από το 1985. Έχω βγει και έξω. Μένω κάτω από τη γέφυρα. Ακούς θόρυβο και ανοίγει το μάτι σου. Τρέμει το φυλλοκάρδι σου και λες να ξημερώσει το πρωί, γιατί πολλά γίνονται, πολλά ακούγονται και παραφυλάς και τι ύπνο να κάνεις. Κάποιοι συγνώμη κυνηγούσαν κάποιους κλέφτες και ένας σκόνταψε πάνω μας , σηκώθηκε και έφυγε. Άντε να μην σηκωνόταν, να αρνιόταν να σηκωθεί και να σου έβγαζε κανένα κέρατο, στα καλά καθούμενα και χωρίς να ξέρεις τι σου γίνεται. Σπίτι είχα πριν 4 χρόνια, και οικογένεια και αυτή τη στιγμή, είμαι στη γέφυρα, τρώω από το Δήμο και τι να πεις φοβάσαι, πάρα πολύς ξένος κόσμος, και ελάχιστοι οι καλοί. Η οικογένεια είναι στη Μυτιλήνη, έχω παιδιά, κοντά 4-5 χρόνια χώρια. Πας συζητάς με μάντρες με αυτοκίνητα, με το ένα με το άλλο, δουλειά, σου λέει τα βλέπεις; Κάθονται. Άσε τηλέφωνο, άμα ανοίξει δουλειά θα τα πούμε. Να βρούμε μια δουλίτσα, να πατήσω στα ποδαράκια μου, να πάω στα παιδάκια μου. Άμα σταματήσεις να ελπίζεις, είσαι νεκρός.[...] 

ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ-ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΣΕ ΤΟΥΣ ΕΝΔΕΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ!..
Μάθετε σε ποιά ενορία της περιοχής σας μπορείτε να βρείτε δωρεάν φαγητό από την Εκκλησία της Ελλάδος !

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών:
1. Αγ. Αικατερίνη, οδ. Κειριαδών – Αιγηιδών,118 53Πετράλωνα, τηλ. 210-3458133.
2. Αγ. Αιμιλιανός οδ. Αθαμανίας 17, 104 44, Σκουζέ, τηλ. 210-5129091.
3. Αγ. Ανάργυροι, Πλ. Αγ. Αναργύρων, 135 61 Αγ. Ανάργυροι, τηλ. 210-2611689.
4. Αγ. Ανάργυροι, οδ. Κεφαλληνίας και Δαμασκηνού, 163 42Ηλιούπολη, τηλ. 210-9930 817.
5. Αγ. Ανδρέας, οδ. Ωρωπού και Τεω, 111 42 Άνω Πατήσια, τηλ. 210-2914686.
6. Αγ. Ανδρέας, οδ. Γιάνναρη 24, 104 45 Κ. Πατήσια, τηλ. 210- 8323193.
7. Αγ. Απόστολοι Τζιτζιφιών, οδ. Αγ. Αποστόλων 4, 176 75Καλλιθέα, τηλ. 210- 9422021.
8. Αγ. Αρτέμιος, οδ. Φιλολάου 165, 116 32 Παγκράτι, τηλ. 210-7514125. 
9. Αγ. Ασωμάτων, οδ. Θερμοπυλών 5, 104 35 Θησείο, τηλ. 210-5240675.
10. Αγ. Βαρβάρα, οδ. Αγ. Βαρβάρας 85, 172 35 Δάφνη, τηλ. 210-9711661.
11. Αγ. Βασίλειος, Αγ. Βασιλείου 52, 173 43 Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210-9717890.
12. Αγ. Γεράσιμος, οδ. Αγ. Γερασίμου 30, 157 71 Άνω Ιλίσια, τηλ. 210-7793331.
13. Αγ. Γεώργιος, οδ. Πλάτωνος 51, 104 41 Ακαδημία Πλάτωνος, τηλ. 210- 5142658.
14. Αγ. Γεώργιος, οδ. Αγ. Γεωργίου και Καζαντζάκη, 157 72Ζωγράφου, τηλ. 210-7794925.
15. Αγ. Γεώργιος, οδ. Αγ. Γεωργίου,113 61 Κυψέλη, τηλ. 210-8212667.
16. Αγ. Γεώργιος, οδ. Ευαγγελιστρίας 22,176 71 Καλλιθέα, τηλ. 210-9562082.
17. Αγ. Γεώργιος, οδ. Μπαρμπάνου 61, 117 44 Κυνοσάργους, τηλ. 210-9018408.
18. Αγ. Γλυκερία, οδ. Αγ. Γλυκερίας 13, 111 47 Γαλάτσι, τηλ. 210-2931523.
19. Αγ. Δημήτριος, οδ. Βασ. Κωνσταντίνου, 173 43 Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210-9712456.
20. Αγ. Ειρήνη, οδ. Αλκυόνης και Πανουργιά, 111 46 Γαλάτσι, τηλ. 210-2912426.
21. Αγ. Ελευθέριος, οδ. Αχαρνών 382, 111 43 Αχαρνών, τηλ. 210-2281754.
22. Αγ. Ελευθέριος οδ. Ι. Βαρβάκη 28, 114 74 Γκύζη, τηλ. 210-6427053.
23. Αγ. Ζώνη, οδ. Αγ. Ζώνης 27,112 56 Κυψέλη, τηλ. 210-8674250.
24. Αγ. Θεράπων, οδ. Γαλήνης 26, 157 73 Ζωγράφου, τηλ. 210-7706807.
25. Αγ. Θωμάς, οδ. Παπαδιαμαντοπούλου 115, 115 27Αμπελόκηποι, τηλ. 210-7771533.
26. Αγ. Ιωάννης, οδ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 117, 117 44.Βουλιαγμένη, τηλ. 210-9016 617.
27. Αγ. Ιωάννης Γαργαρέττας, οδ. Λ. Βεϊκου 17, 117 42 Αθήνα, τηλ. 210-9232940.
28. Αγ. Κωνσταντίνος, οδ. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης 10,Ηλιούπολη, τηλ. 210- 9712 254.
29. Αγ. Κωνσταντίνος οδ. Λ. Λένορμαν 140, 104 44 Κολωνός, τηλ. 210-5112 669.
30. Αγ. Κωνσταντίνος, οδ. Αγ. Κωνσταντίνου 8, 183 44Μοσχάτο, τηλ. 210-4813570.
31. Αγ. Κωνσταντίνος, οδ. Αγ. Κωνσταντίνου και Κουμουνδούρου, 104 37 Ομόνοια, τηλ. 210-5225139.
32. Αγ. Λουκάς οδ. Πατησίων 287, 11 144, Πατήσια, τηλ. 210-2281778.
33. Αγ. Μαρίνα, οδ. Αλεξάνδρου Παναγούλη 2, 16 345, Ηλιούπολη, τηλ. 210-9711 531.
34. Αγ. Μαρίνα, οδ. Αγ. Μαρίνης 11 851 Θησείο, τηλ. 210-3463783.
35. Αγ. Μαρκέλλα, οδ. Σπ. Πάτση 87, 118 55 Βοτανικός, τηλ. 210-3463061.
36. Αγ. Μάρκου Ευγενικός, οδ. Αλεξ. Παπαναστασίου 48, 104 45, Πατήσια, τηλ. 210- 8310 629.
37. Αγ. Μαύρα και Τιμόθεος, οδ. Μαραθωνομάχων 1, 163 43Ηλιούπολη, τηλ. 210-9928744.
38. Αγ. Μελέτιος, Πλ. Αγ. Μελετίου, Σεπόλια, τηλ. 210-5128059.
39. Αγ. Νικόλαος, οδ. Αγ. Νικολάου, 104 46 Αχαρνών, τηλ. 210-8319385. 
40. Αγ. Νικόλαος, οδ. Κ. Κοτζιά, 163 46 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9914540.
41. Αγ. Νικόλαος, οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 173, 176 73 Καλλιθέα, τηλ. 210- 9568969.
42. Αγ. Νικόλαος, οδ. Ασκληπιού 38, 106 80 Πευκάκια, τηλ. 210- 3612449.
43. Αγ. Νικόλαος, οδ. Δυοβουνιώτου 56, 117 41 Φιλοπάππου, τηλ. 210- 9228323.
44. Αγ. Πάντες, οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 90, 176 76 Καλλιθέα, τηλ. 210-956205.
45. Αγ. Παρασκευή, Πλ. Αγ. Παρασκευής, 153 42 Αγ. Παρασκευή, τηλ. 210-6526818.
46. Αγ. Παρασκευή, οδ. Κυπρίων Ηρώων και Μαραμβέλια, 163 41 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9922 666.
47. Αγ. Παύλος, Χίου καί Κρήτης 104 38 Σταθμός Λαρίσης, τηλ. 210-5234711.
48. Αγ. Σπυρίδων, οδ. Ερατοσθένους 13, 116 35 Σταδίου, τηλ. 210-7515122.
49. Αγ. Στυλιανός, οδ. Παπαστράτου 12, 114 76 Γκύζη, τηλ. 210-6420015.
50. Αγ. Τριάς , οδ. Λ. Κηφισίας 80, 115 26 Αμπελόκηποι,τηλ. 210-6927527.
51. Αγ. Τριάς, οδ. Πειραιώς 67 Β', 105 53 Κεραμεικός, τηλ. 210-3252227.
52. Αγ. Χαράλαμπος, οδ. Δραγούμη 7, 161 21 Ιλίσια, τηλ. 210-7223860.
53. Εσταυρωμένος, Πλ. Εσταυρωμένου, 177 78 Ταύρος, τηλ. 210-3462301.
54. Κοίμησις Θεοτόκου, οδ. Μπουσίων 24, 115 24 Ελ. Βενιζέλου, τηλ. 210-6428132.
55. Κοίμησις Θεοτόκου, οδ. Ειρήνης 29, 163 45 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9915842.
56. Κοίμησις Θεοτόκου, οδ. Ανδροπούλου 2, 111 41Κυπριάδου, τηλ. 210-2918987.
57. Κοίμησις Θεοτόκου, οδ. Σωκράτους 19, 117 43Κυνοσάργους, τηλ. 210-9236428.
58. Μεταμόρφωσις Σωτήρος, οδ. Μεταμορφώσεως 3, 173 41Αγ. Δημήτριος, τηλ. 210-9335 918.
59. Μεταμόρφωσις Σωτήρος, oδ. Μεταμορφώσεως και Υψηλάντου
60. Παναγία Μαρμαριώτισσα, οδ. Σοφοκλή Βενιζέλου, 152 32Χαλάνδρι, τηλ. 210-6814 960.
61. Παντάνασσα, οδ. Πραξιτέλους 35, 176 74 Καλλιθέα, τηλ. 210- 9419 002.
62. Προφήτης Ηλίας, οδ. Προφήτου Ηλία 17, 153 41 Αγ. Παρασκευή, τηλ. 210-6399692.
63. Προφήτης Ηλίας, οδ. Αρύββου 1, 116 33 Παγκράτι Αθήνα, τηλ. 210- 7013034.
64. Προφήτης Ηλίας, οδ. Διοπόλεως 2, 111 42 ΡιζούποληΑθήνα, τηλ. 210-2516483.
65. Τρεις Ιεράρχες οδ. Τριών Ιεραρχών 91, 118 51 Πετράλωνα, τηλ. 210-3465878.
66. Ύψωσις Τιμίου Σταυρού, οδ. Καυκάσου -Λαζαράδων 2, 113 63 Κυψέλη, τηλ. 210-8218110.
67. Ύψωσις Τιμίου Σταυρού, οδ. Αναστάσεως και Κλειούς, 156 69 Παπάγου, τηλ. 210-6515952.

Ι. Μ. Αλεξανδρουπόλεως
68. Γεύματα Αγάπης Εκκλησιαστικού Νεανικού Κέντρου, Μαυροκορδάτου 3α, Τ. Κ. 681 00 Αλεξ/πολη, τηλ. 25510-34.319.


Ι. Μ. Βέροιας και Ναούσης
69. Τράπεζα Βέροιας, τηλ. 23310-63.760.
70. Τράπεζα Νάουσας, τηλ. 23320-22.490.
71. Τράπεζα Αλεξάνδρειας τηλ. 23330-23126
.

Ι. Μ. Γουμενίσσης
72. Διακονία διανομής φαγητού κατ' οίκον στην Γουμενίσσα και το Πολύκαστρο.


Ι. Μ Γλυφάδας
73. Αγ. Τρύφων, οδ. Αρχιπελάγους και Υμηττού, Γλυφάδα.


Ι. Μ. Δημητριάδος
74. Ανάληψις Χριστού Βόλος τηλ. 24210-58.868.
75. Μεταμόρφωσις Σωτήρος Βόλος, τηλ. 24210-24.077.
76. Αγ. Δημήτριος Βόλος, τηλ. 24210-55.357.
77. Αγ. Ανάργυροι Βόλος, τηλ. 24210-63.380.
78. Αγ. Θεόδωροι Βόλος, τηλ. 24210-24.271.
79. Αγ. Αικατερίνη Βόλος, τηλ. 24210-42.759.
80. Ευαγγελίστρια Ν. Ιωνία, τηλ. 24210-60.160.
81. Αγ. Νικόλαος Βόλος, τηλ. 24210-25.409.
82. Αγ. Δημήτριος Αλμυρός, τηλ. 24220-21.244.


Ι. Μ. Δράμας
83. Τράπεζα Αγάπης “Η Αγία Βαρβάρα», Δράμα. Στους εναπομείναντες σιτιζομένους χορηγείται σχετικό επίδομα.


Ι. Μ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων
84. Σπίτι Αγάπης Καρδίτσας, με 170 μερίδες φαγητού ημερησίως, τηλ. 24410-75.010.
85. Σπίτι Αγάπης Μουζακίου, με 30 μερίδες φαγητού ημερησίως, τηλ. 24450-42.000.
86. Σπίτι Αγάπης Παλαμά, με 75 μερίδες φαγητού ημερησίως, τηλ. 24440-22.314.


Ι. Μ. Θεσσαλονίκης
87. Μεταμόρφωσις - Γέννησις του Σωτήρος, Θεσσαλονίκη.
88. Προφήτης Ηλίας, Θεσσαλονίκη.
89. Οσία Ξένη, Θεσσαλονίκη.


Ι. Μ. Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως
90. Ευαγγελισμός Θεοτόκου, 131 22, Ίλιον, τηλ. 210-26.13.009.
91. Κοίμησις Θεοτόκου, 131 22 Ίλιον, τηλ. 210-26.12.790.
92. Αγ. Νικόλαος, 134 51 Ίλιον, τηλ. 210-23.20.645.
93. Αγ. Κωνσταντίνος, 134 41 Άνω Λιόσια, τηλ. 210-24.72.113, 210-24.72.946.
94. Κοίμησις Θεοτόκου, 136 71 Αχαρνές, τηλ. 210-24.61.213.
95. Αγ. Δημήτριος, 132 31 Πετρούπολη τηλ. 210-50.12.027.
96. Αγ. Γεώργιος, 134 51 Καματερό, τηλ. 210-23.18.977.
97. Γέννησις του Χριστού, 134 51 Καματερό, τηλ. 210-23.12.752.

Ι. Μ. Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού
98. Αγ. Νικόλαος, Καισαριανή, τηλ. 210-72.36.204.
99. Κοίμησις Θεοτόκου, Καισαριανή, τηλ. 210-72.13.848.
100. Τρεις Ιεράρχες, Καισαριανή, τηλ. 210-72.22.557.
101. Αγ. Τριάς, Βύρωνας, τηλ. 210-76.53.461.
102. Αγ. Δημήτριος, Βύρωνας, τηλ. 210-76.60.943.
103. Μεταμόρφωσις του Σωτήρος, Βύρωνας, τηλ. 210-76.69.369.
104. Αγ. Γεώργιος, Καρέας, τηλ. 210-76.51.008, 210-76.58.225.
105. Αγ. Απόστολοι, Υμηττός, τηλ. 210-76.23.525.
106. Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, Υμηττός, τηλ. 210-97.34.311.


Ι. Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
107. Εκκλησιαστικό Εστιατόριο «Το στέκι της αγάπης», Αίγιο, τηλ. 26910-25.063.


Ι. Μ. Καστοριάς
108. Κοίμησις Θεοτόκου, Τ. Κ. 521 00 Καστοριά, τηλ. 24670-28.970, 29.356.


Ι. Μ. Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού
109. Ευαγγελισμός Θεοτόκου, 146 71 Ν. Ερυθραία, τηλ. 210-62.54.156.
110. Αγ. Κωνσταντίνος, 190 05 Ν. Μάκρη, τηλ. 22940-94001.
111. Αγ. Ελευθέριος, 151 25 Μαρούσι, τηλ. 210-61.96.388.


Ι. Μ. Κίτρους και Κατερίνης
112. Συσσίτιο «Άρτος ο επιούσιος», Τ. Κ. 601 00 Κατερίνη, τηλ. 23510-23.512.
113. Αγ. Νικόλαος, Λεπτοκαρυά, Τ. Κ. 600 63


Ι. Μ. Λαρίσης και Τυρνάβου
114. Αγ. Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λάρισα, τηλ. 2410-233.446.
115. Ευαγές Ίδρυμα «Ο Επιούσιος», 150 σιτιζόμενοι.


Ι. Μ. Μαρώνειας και Κομοτηνής
116. Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου για άπορους γέροντες, Κομοτηνής.
117. Σοφίας Θεού, για άπορους γέροντες, Κομοτηνή.


Ι. Μ. Μεγάρων και Σαλαμίνος
118. Ενοριακό Συσσίτιο Μάνδρας, Δήμητρος 16, 196 00, τηλ. 210-55.57.689.
119. Αγ. Παρασκευή Εργατικές Κατοικίες Μάνδρας, τηλ. 210-55.49.017.
120. Αγ. Γεώργιος Ελευσίνας, Κίμωνος 10, 192 00 Ελευσίνα, τηλ. 210-55.43.577.


Ι. Μ. Μεσογαίας και Λαυρεωτικής
121. Αγ. Θεόδωροι Γαργηττός, τηλ. 210-6611596.
122. Ύψωσις Τιμίου Σταυρού, Σταυρός, τηλ. 210-6613800.

Ι. Μ. Μυτιλήνης
123. Αγ. Νικόλαος Αμπελικού, τηλ. 22520-91.042.
124. Αγ. Παρασκευή Ακρασιού.

Ι. Μ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου:
125. Αγ. Δημήτριος, Ναύπακτος, τηλ. 26340-28.244.
126. Αγ. Παρασκευής, Ναύπακτος, τηλ. 26340-27.301.


Ι. Μ. Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως
127. Αγ. Γεώργιος, Π. Τσαλδάρη 12, 567 28 Νεάπολις, τηλ. 2310-613.060.
128. Αγ. Ελευθέριος Σταυρουπόλεως, Λαγκαδά 176, 564 01Θεσ/νίκη, τηλ. 2310-655.710.
129. Αγ. Πάντες, Μοναστηρίου 28, Τ. Κ. 546 27 Θεσ/νίκη, τηλ. 2310-655.710.
130. Αγ. Αθανάσιος, Πλ. Αγίου Αθανασίου, 562 24 Εύοσμος, τηλ. 2310-763.354, 761.325.
131. Αγ. Δημήτριος, Αγ. Δημητρίου 28, 566 25 Συκιές, τηλ. 2310-611.811.
132. Αγ. Χαράλαμπος, Επταπυργίου 93, 566 25 Συκιές, τηλ. 2310-213.866.
133. Αγ. Παρασκευή Ξηροκρήνης, Λαγκαδά 99, 561 01Νεάπολη, τηλ. 2310-747.303.


Ι. Μ. Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας
134. Αγ. Κωνσταντίνος, Ν. Ιωνία, τηλ. 210-27.98.235.
135. Αγ. Σπυρίδων Ν. Ιωνία, τηλ. 210-27.91.310.
136. Κοίμησις Θεοτόκου Ν. Ιωνία, τηλ. 210-27.92.900.
137. Αγία Τριάς, Ηράκλειο, τηλ. 210-27.98.970.


Ι. Μ. Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς
138. Μεταμορφώσις του Σωτήρος, Καλαμαριά.


Ι. Μ. Νέας Σμύρνης
139. Μετ. Σωτήρος, Λεωφ. Συγγρού 133, Αγ. Σώστης.
140. Αγ. Παρασκευή, οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 135β, Ν. Σμύρνη.
141. Αγ. Αλέξανδρος, Αλκινόης και Αγ. Αλεξάνδρου, Π. Φάληρο.
142. Κοίμησις Θεοτόκου, οδ. Αχιλλέως 30, Π. Φάληρο.


Ι. Μ. Ξάνθης και Περιθεωρίου
144. Συσσίτιο «Τράπεζα Αγάπης». Συνεστίαση μεσημβρινού γεύματος για 100 άτομα. 671 00 Ξάνθη, τηλ. 25410-23.943. 


Ι. Μ. Παροναξίας
145. Παναγία Εκατονταπυλιανή, Πάρος, τηλ. 22840-21.243.


Ι. Μ. Πατρών
146. Ίδρυμα «Πανσέμνη» Πατρών.
147. Αγ. Ανδρέας, Πάτρα.
148. Αγία Τριάς, Πάτρα.
149. Παντοκράτωρ, Πάτρα.
150. Παναγίας Αλεξιώτισσα, Πάτρα.
151. Αγία Σοφία Πάτρα.


Ι. Μ. Πειραιώς
152. Συσσίτιο Απόρων «Δος ημίν σήμερον», Αγία Τριάς, τηλ. 210-41.77.271.
153. Ευαγγελιστρία, Γρηγ. Λαμπράκη 41, Πειραιάς, τηλ. 210-41.25.619.
154. Αγ. Παντελεήμων, οδ. Αγ. Παντελεήμωνος, Δραπετσώνα, τηλ. 210-46.15.704.
155. Αγ. Δημήτριος, οδ. Καραϊσκάκη 1, Ν. Φάληρο, τηλ. 210.48.16.636.
156. Μεταμόρφωσις Σωτήρος, οδ. Θηβών 49, τηλ. 210-42.05.255.
157. Αγ. Βασίλειος, Τέρμα Σαχτούρη, τηλ. 210-42.85.817.
158. Αγ. Ελευθέριος, οδ. Αγ. Ελευθερίου 7, τηλ. 210-41.78.778.
159. Αγ. Δημήτριος, Αγ. Δημητρίου 166, Πειραιάς, τηλ. 210-46.16.540.
160. Αγ. Κωνσταντίνος, οδ. Καραίσκου 109, τηλ. 210-41.78.778.
161. Παναγία Μυρτιδιώτισσα, οδ. Ακτή Πρωτοψάλτη, τηλ. 210.41.73.334.
162. Αγ. Νικόλαος, οδ. Αγ. Νικολάου 1, τηλ. 210-45.11.300.
163. Αγ. Σπυρίδων, οδ. Αγ. Σπυρίδωνος 1, τηλ. 210-41.73.529.
164. Υπαπαντή Κυρίου, οδ. Υπαπαντής 78, τηλ. 210-46.16.345.
165. Αγ. Χαράλαμπος Καστέλλας, οδ. Βασ. Παύλου τηλ. 210-41.19.949.


Ι. Μ. Πολυάνης και Κιλκισίου
166. Συσσίτια απόρων, Ελ. Βενιζέλου 2, 611 00 Κιλκίς, τηλ. 23410-22.248.


Ι. Μ. Σάμου και Ικαρίας
167. Διακονία Αγάπης τηλ. 22730- 87. 642. 


Ι. Μ. Σερρών και Νιγρίτης
168. Κοίμησις Θεοτόκου, Σέρρες, τηλ. 23210-56.967.
169. Μεγάλοι Ταξιάρχες, Σέρρες, τηλ. 23210-22.755.
170. Αγ. Δημήτριος, Σέρρες, τηλ. 23210-23.721.
171. Αγ. Ανάργυροι, Σέρρες, τηλ. 23210-25.810.
172. Ευαγγελίστρια, Σέρρες, τηλ. 23210-45.876.


Ι. Μ. Τρίκκης και Σταγών
173. Κεντρική Τράπεζα Αγάπης, Απόλλωνος 19, 421 00 Τρίκαλα, τηλ. 24310-27.282.
174. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, Τρίκαλα, τηλ. 24310-28.005.
175. Φανερωμένη, Τρίκαλα, τηλ. 24310-28.003.
176. Αγ. Νικόλαος εκ Μετσόβου, τηλ. 24310-26.290.
177. Αγ. Αθανάσιος, Μονή, τηλ. 24310-27.805.


Ι. Μ. Ύδρας
178. Λεούσειο Ίδρυμα, Αίγινα, 180 10 τηλ. 22970-22.942.


Ι. Μ. Φθιώτιδος
179. Πρόνοια άστεγων, 351 00 Λαμία, τηλ. 22310-50.552(3).
180. Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (Μητροπολιτικός) Λαμίας (τηλ. 22310.20867) 
181. Άγιος Αθανάσιος (Γαλανέικων) Λαμίας (τηλ. 22310.27115)
182. Αγία Παρασκευή (Ν. Άμπλιανης) Λαμίας (τηλ. 22310.24961) 
183. Αγία Βαρβάρα Λαμίας (τηλ. 22310.33798) 
184. Άγιοι Απόστολοι (Παγκρατίου) Λαμίας (τηλ. 22310.23114)Ι. Μ. Φιλίππων
185. Απόστολος Παύλος, Καβάλα, τηλ. 2510-222.113.
186. Αγ. Δημήτριος, Χρυσούπολη.


Ι. Μ. Χαλκίδος
187. Τράπεζα Αγάπης Φιλανθρωπικού Συλλόγου «Η μόρφωσις του Σωτήρος» Χαλκίδος, Αγ. Δημήτριος, Χαλκίδα, τηλ. 22210-23.279.
188. Ευαγγελίστρια, Χαλκίδα, τηλ. 22210-24.550.
189. Αγ. Νικόλαος, Χαλκίδα, τηλ. 22210-24.815.
190. Αγ. Ιωάννης, Χαλκίδος, τηλ. 22210-24.440.
191. Αγ. Παρασκευή, Χαλκίδα, τηλ. 22210-22.112.


 Ο παραπάνω πίνακας είναι κόπος του καλού φίλου και αγωνιστή κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΑΚΚΕΤΟΥ,τον αναδημοσιεύω εδώ και τον κοινοποιώ προκειμένου όλοι οι Συνάνθρωποί μας να γνωρίζουν που μπορούν να απευθυνθούν για ένα ζεστό πιάτο φαγητό αυτές τις δύσκολες για την Πατρίδα ώρες.ΌΛΟΙ ΜΑΖΊ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΞΕΠΕΡΆΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΊΕΣ..ΑΣ ΔΏΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΟΤΙ Ο ΚΑΘΕ ΕΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΣΤΕΡΗΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΆΣΧΟΝΤΕΣ ΑΔΕΛΦΟΎΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΜΑΣ ΤΟ ΑΝΤΑΠΟΔΏΣΕΙ .
 πηγή

  Ἕκαστον μέλος τῆς ἁγίας σου σαρκός ἀτιμίαν δι' ἡμᾶς ὑπέμεινε τὰς ἀκάνθας ἡ κεφαλή ἡ ὄψις τὰ ἐμπτύσματα αἱ σιαγόνες τὰ ῥαπίσματα τὸ στό...