Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Σάββατο, Μαρτίου 31, 2012

Ἐλεημοσύνη...


Ἕνας ἅγιος Γέροντας 
ἔμενε μέ τόν
 ὑποτακτικό του σέ μία 
καλύβη,
 ὄχι μακριά ἀπό ἕνα 
κεφαλοχώρι. 
Κάποτε ἔπεσε στόν τόπο 
μεγάλη 
δυστυχία κι ὁ φτωχός 
κόσμος 
πέθαινε σχεδόν ἀπό τήν
 πείνα.
 Πολλοί στήν ἀπελπισία 
τούς πήγαιναν
 καί κτυποῦσαν στήν καλύβη 
τοῦ ἐρημίτη. 
Ἐκεῖνος πάλι, πού ἦταν πολύ
 ἐλεήμων, 
ἔδινε μέ τήν καρδιά τοῦ
 ἀπ’ ὅ,τι
 τύχαινε νά ἔχει.
 Ὁ ὑποτακτικός ὅμως 
πού ἔβλεπε μέ
 τρόπο τό ψωμί τους νά 
λιγοστεύει, 
εἶπε μία μέρα στενοχωρημένος στό Γέροντα:
-Ἀββᾶ, δέ μοῦ ξεχωρίζεις τά ψωμιά 
πού μου ἀναλογοῦν, κι ἀπό δῶ καί πέρα
 μοίραζε ἀπό τά δικά σου ἐλεημοσύνη.
 Ἔτσι ὅπως πᾶμε τώρα, γρήγορα θά 
πεινάσουμε κι οἱ δύο.
Ὁ ἀγαθός Γέροντας χώρισε τά ψωμιά 
τοῦ ὑποτακτικοῦ του, χωρίς νά πεῖ 
τίποτα κι ἐξακολούθησε νά δίνει ἀπό
 τά δικά του στούς φτωχούς.
 Μά κι ὁ Θεός πού εἶδε τήν καλή του
 προαίρεση τά εὐλόγησε, κι ὅσο ἐκεῖνος ἔδινε, τόσο αὐτά
 ἐπληθύνονταν.
 Ὁ ὑποτακτικός στό μεταξύ ἔφαγε τά δικά του. 
Ὅταν πιά δέν τοῦ ἔμειναν παρά λίγα ψίχουλα, 
πῆγε στόν Γέροντά 
του καί τόν παρακαλοῦσε νά τρῶνε πάλι μαζί. 
Ἐκεῖνος τόν δέχτηκε χωρίς νά φέρει ἀντίρρηση. 
Τώρα ὅμως εἶχαν αὐξηθεῖ καί οἱ ζητιάνοι, κι ὁ ὑποτακτικός
 ἄρχισε πάλι νά....

 δυσανασχετεῖ. Ὁ ὑποτακτικός κατσουφίασε.
-Δῶσε τοῦ ἕνα καρβέλι, πρόσταξε ὁ Γέροντας, 
πού ἔκανε πώς
 δέν εἶδε τό μορφασμό του.
-Μοῦ φαίνεται πώς δέν ἔχουμε πιά νά φᾶμε
 οὔτε ἐμεῖς. 
Εἶπε φωναχτά ὁ ὑποτακτικός, γιά νά τόν ἀκούσει
 κι ὁ ζητιάνος.
-Πήγαινε καί ψάξε καλά, πρόσταξε ὁ Γέροντας.
Σηκώθηκε ἐκεῖνος ἀπρόθυμα νά πάει στό
 κελλαρικό.
 Μά τρόμαξε ν’ ἀνοίξει τήν πόρτα. 
Τό βρῆκε γεμάτο ὡς ἐπάνω ἀπό καλοψημένα 
φρέσκα καρβέλια!
 Ἀπό τήν ἡμέρα ἐκείνη ἀπόκτησε μεγάλη ἐμπιστοσύνη
 στόν ἅγιο 
Γέροντά του κι ἔγινε πρόθυμος στό ν’ ἀνακουφίζει 
τούς φτωχούς.
Γεροντικό

Παιδικός Παράδεισος. Προσευχή ἀπό ἀγγελάκι 4 ἐτῶν.γγελος, 4 τν, προσευχόμενος καί αφνιδιαζόμενος... 

ΑΡΧΙΕΠ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ: «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΧΕΙ ΔΥΝΑΜΗ. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗ ΤΗΝ ΘΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ»Ἱερώνυμος: «Ἡ Ἐκκλησία ἔχει δύναμη – Ἂς μὴν τὴ βάζουν οἱ πολιτικοὶ στὸ περιθώριο
»

.       Τὴν Δευτέρα 2 πριλίου 2012 θ μεταδοθε  συνέντευξη πο παραχώρησε ρχιεπίσκοπος θηνν κα Πάσης λλάδος ερώνυμος στν κπομπ«Κοινωνία ρα MEGA» κα στος δημοσιογράφους Γιργο Οκονομέα καΔημήτρη Καμπουράκη.  Προκαθήμενος τς ρθόδοξης κκλησίας τςλλάδος ναφέρθηκε στν καθημεριν λληνικ πραγματικότητα: τν οκονομικκρίση, τος «γανακτισμένους» κα τος πογοητευμένους πο ζητον τὴνβοήθεια τς κκλησίας, τὸν ρόλο πο μπορε ν παίξει  κκλησία στννακούφιση το κόσμου, τ μπόδια τς γραφειοκρατίας πο βάζει  πολιτεία στν ξιοποίηση τς περιουσίας της. πίσης μίλησε κα γι θέματα πως μισθός του,  εραρχία, τ νεανικά του χρόνια κα  δική του «πανάσταση», πορεία του μέχρι τν ρχιεπισκοπικ θρόνο,  περιπέτεια τς γείας του κα τργο πο θέλει ν φήσει.

 .         κ. ερώνυμος μίλησε:

 .         Γι τν ποκρισία: «Εναι μία μάδα νθρώπων στος ποίους ρέσει τπαζάρι, τος ρέσει  γορά. Κα λλο πρόσωπο δείχνουν στ παζάρι κα τνγορ κα λλο στν διωτική τους ζωή. Μπορε ν βγον μ μία χριστιανικμφάνιση μπροστ  μία σοσιαλιστικ  κομμουνιστική… -κα τ παζάρι τπεριμένει λα ατά, εναι μπόριο καλ – λλ ταν γυρίσουν τ βράδυ στσπίτι, θ πνε στν βίλα τους, θ πνε στ κότερο, θ πνε στ Μύκονο, θπνε στ δεύτερη, στν τρίτη γυναίκα… ν δν χουμε πρότυπα στνκκλησία, στν κπαίδευση, στος δημοσιογράφους κλπ, στν Βουλή, μν περιμένετε νάσταση!».

 .         Γι τν συγκινητικ προσφορ τν νθρώπων στ φιλανθρωπικργο«Μο τηλεφωνε μία γυναίκα κα μο λέει: “Βλέπω τν γώνα σου κα θέλω ν σ βοηθήσω. Τί ν στείλω;  ‘θησαυρς πο χω εναι κάτι πο μο φησε γιαγιά μου κα  μάνα μου, πτ κουταλάκια σημένια». Τά ᾽στειλε μ᾽ νθρωπο. “Στ στέλνω ατ τ κουταλάκια τ σημένια, ν τ πουλήσετε κα ν τ κάνετε,τι θέλετε. Κα πιπλέον στειλε πέντε ερώ. Ατ εναι  ψυχ το λληνα. Ατ δν τ χουμε καταλάβει οτε ο παπάδες, οτε ο δεσποτάδες – πολπερισσότερο ο πολιτικοί μας κα  λαός μας. Ατν τν λα δν μπορε νσυνεχίσουμε ν τν προδίδουμε !»..

 .         Γι τν «πανάσταση»: « ζωή μου μέχρι τ 22 ταν πολ προσεγμένη. Τελείωσα πολ γρήγορα τ πανεπιστήμιο, διορίστηκα στ πανεπιστήμιο, κανα τν πανάστασή μου π τ 20 μέχρι τ 35, δοκιμάστηκα…  πανάσταση εναι μεγάλο πράγμα στν νθρωπο. Κα χρειάζεται.  νθρωπος πο δν κανεπανάσταση, δν εναι ετυχισμένος!».

 .         Κάνει κκληση στν πολιτικ κόσμο: «Μέσ το σταθμο σαςπευθύνομαι στν πολιτικ κόσμο, ποιοι εναι ατο σήμερα, ποιοι εναι ατοαριο: μν βάζουν τν κκλησία στ περιθώριο. Μν τν κτοπίζουν. χει δύναμη. Εναι νας λέφαντας μ πολλ δύναμη πο κοιμται… Μπορομε νδουλέψουμε λοι μαζί».


  Ἕκαστον μέλος τῆς ἁγίας σου σαρκός ἀτιμίαν δι' ἡμᾶς ὑπέμεινε τὰς ἀκάνθας ἡ κεφαλή ἡ ὄψις τὰ ἐμπτύσματα αἱ σιαγόνες τὰ ῥαπίσματα τὸ στό...