Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Παρασκευή, Ιουλίου 25, 2014

Οἱ Χριστιανοί ὀφείλουν νά μήν ἐπιδίδωνται σέ κοσμικές φροντίδες

Οἱ Χριστιανοί ὀφείλουν νά μήν ἐπιδίδωνται σέ κοσμικές φροντίδες
Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης

Οἱ Χριστιανοί ὀφείλουν νά μήν ἐπιδίδωνται σέ κοσμικές φροντίδες καί φαγητά καί ποτά, οὒτε νά ἀμελοῦν καί νά κοιμοῦνται, ἀλλά ὀφείλουν νά εἶναι πάντα ξυπνητοί καί ἓτοιμοι, προσμένοντας τήν ὣρα τοῦ θανάτου καί τῆς κρίσεως τοῦ Θεοῦ.
Ἂς εἶσθε ἓτοιμοι, ὦ μαθητές μου, διότι δέν γνωρίζετε ποιά ὣρα πρόκειται νά ἒλθη ὁ Κύριός σας. Ξέρετε ὃτι, ἂν ὁ νοικοκύρης γνώριζε ποιά ὣρα τῆς νύκτας ἒρχεται ὁ κλέφτης θά καθόταν ξυπνητός καί δέν θά ἂφηνε τόν κλέφτη νά σκάψη τό σπίτι του καί νά μπῆ μέσα. Γι’ αὐτό καί σεῖς νά εἶσθε ἓτοιμοι πάντοτε καθώς τἠν ὣρα πού δέν προσμένετε, ἒρχεται ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή ἐγώ [Ματθ. 24, 42-44]. 
Σέ ὃλους σας λέω, νά εἶσθε σέ ἓτοιμότητα [Μάρκ 13,3]. Άγρυπνῆτε καί προσεύχεσθε, γιά νά μήν μπῆτε σέ πειρασμό. Τὀ πνεῦμα καί ἡ ψυχή σας εἶναι πρόθυμη, ἀλλά ἡ σάρκα καί τό κορμί εἶναι ἀσθενές καί ἀδύνατο [Μάρκ. 14, 38]. Ἂς εἶναι ἡ μέση σας περιζωσμένη, δηλαδή ἂς εἶσθε ἓτοιμοι καί τά λυχνάρια σας ἂς καῖνε, δηλαδή ὁ νοῦς σας καί ἡ καρδιά σας ἂς εἶναι ἂγρυπνα καί γίνετε ὃμοιοι μέ ἐκείνους τούς δούλους, πού περιμένουν τούς ἀφέντες τους πότε νά γυρίσουν ἀπό τούς γάμους, ὣστε ὃταν ἒλθη ὁ ἀφέντης τους καί κτυπήση τήν πόρτα, ἀμέσως νά τοῦ ἀνοίξουν νά μπῆ. Καλότυχοι εἶναι ἐκεῖνοι οἱ δούλοι, τούς ὁποίους, ὃταν ἒλθη ὁ ἀφέντης τους, θά τούς βρῆ ξυπνητούς [Λουκ. 12,35-37]. Προσέχετε τόν ἑαυτό σας, βαρυπλακωθῆ ἡ καρδιά σας καί ὁ νοὒς σας ἀπό τή μέθη καί τίς βιοτικές φροντίδες καί ξαφνικά ἒλθη σ’ ἐσᾶς ἡ ἡμέρα ἐκείνη τῆς κρίσεως. Διότι σάν παγίδα καί μαγγανία θά πιάση αἰφνιδιαστικά ὃλους τούς ἀνθρώπους πού κατοικοῦν πάνω στή γῆ. Άγρυπνεῖτε λοιπὀν πάντοτε παρακαλεῖτε τόν θεόν νά γλυτώσετε ἀπό ὃλα αὐτά τά φοβερά, πού θά γίνουν τότε καί νά παρασταθῆτε μπροστά στόν Υἱό τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή μπροστά σέ ἐμένα [Λουκ. 21.34-36]. Τώρα εἶναι ἡ ὣρα νά σηκωθοῦμε ἀπό τόν ὓπνο τῆς ἀμέλειας, ἀδελφοί. Ἐπειδή τώρα εἶναι πιό κοντἀ σ’ ἐμᾶς ἡ σωτηρία, παρά τότε πού πιστέψαμε. Ἡ νύκτα τῆς παρούσας ζωῆς κοντεύει νά περάση, ἡ μέρα τῆς κρίσεως κοντεύει νά ἒλθη [Ρωμ. 13,11]. Σήκω ἀπό τόν ὓπνο, Χριστιανέ, ἐσύ πού κοιμᾶσαι καἰ ἀναστήσου ἀπό τούς νεκρούς καί θά σέ φωτίση ὁ Χριστός, πού εἶναι ὁ νοητός ἣλιος [Ἐφεσ. 5,14]. Ἄς μήν κοιμώμαστε λοιπόν ὁπως οἱ ἀλλοι, ἀλλά ἂς ἀγρυπνοῦμε καί ἂς εἲμαστε προσεκτικοί. Διότι ἐκεῖνοι πού κοιμοῦνται, τή νύχτα κοιμοῦνται, καί ἐκεῖνοι πού μεθοῦν, τή νύχτα μεθοῦν. Ἐμεῖς ὃμως οἱ Χριστιανοί μέ τό νά εἲμαστε τέκνα τῆς ἡμέρας καί τοῦ φωτός ἂς εἲμαστε ἂγρυπνοι καί προσεκτικοί [Α’ Θεσσαλ. 5,6-8]. Μή σβήνεται μέ τήν ἀμέλεια τό πνεῦμα, δηλ. τό πνευματικό χάρισμα πού ἒχετε [Α΄ Θεσσαλ. 5,19]. Νά γίνεσθε ἐπιμελεῖς κατά τήν προθυμία καί τήν φροντίδα, ζεστοί κατά τό πνεῦμα καί ὑπηρετῶντας τόν Κύριο [Ρωμ. 12,11]. Ζήσατε μέ ἀπολαύσεις στήν γῆ καί σπαταλήσατε καί θρέψατε τά σώματά σας, σάν τά ζῶα, πού τρέφουν οἱ ἂνθρωποι, μέ σκοπό νά τά σφάξουν [Ἰακ.5,5]. Νά ἒχετε προσοχή καί νά ἀγρυπνῆτε, διὀτι ὁ ἐχθρός σας διάβολος, περπατεῖ σάν θυμωμένο λιοντάρι καί ζητεῖ νά καταβροχθίση κάποιον άπό ἐσᾶς, πού ἀντιστέκεσθε στέρεοι μέ τήν πίστι [Α΄ Πἐτρ. 5,8] Νά γίνης ἂγρυπνος... διότι ἂν δέν άγρυπνῆς θά ἒλθω ἐναντίον σου [Άποκ. 3,2].

Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, Χριστοήθεια τῶν Χριστιανῶν

ΠΗΓΗ:εδώ το είδαμε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το «Ελληνικά και Ορθόδοξα» απεχθάνεται τις γκρίνιες τις ύβρεις και τα φραγγολεβέντικα (greeklish).
Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1) Ο σχολιασμός και οι απόψεις είναι ελεύθερες πλην όμως να είναι κόσμιες .
2) Προτιμούμε τα ελληνικά αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ότι γλώσσα θέλετε αρκεί το γραπτό σας να είναι τεκμηριωμένο.
3) Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
4) Κανένα σχόλιο δεν διαγράφεται εκτός από τα spam και τα υβριστικά

τα άλαλα και υα μπάλαλα

  Πολλοί «διαρρηγνύουν τα ιμάτιά» τους, γιατί το κοπάδια του λαού ακολουθούν αδιάκοπα τους πολιτικούς απατεώνες «ως πρόβατα επί σφαγήν». ...