Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

ΒΛΑΣΦΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΤΑ ΠΕΡΙ ΑΓΓΕΛΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ π. ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟ Του θεολόγου κ. Β. Χαραλάμπους
“Περιστατική τις ενέργεια’’ χαρακτηρίζεται από τον Άγιο Βασίλειο η διακονία των Αγγέλων “δια τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν’’Στο απομαγνητοφωνημένο κείμενο, από το διαδίκτυο του Γεωργίου Κ. Τασούδη, «Ο μακαριστός γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός  1921-2009» (Αλεξανδρούπολη 2013) σε μορφή pdf,  ο π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός,  αναφέρει στις νουθεσίες του προς μοναχούς,  «Οι λαμπρότατοι Άγγελοι που κρατούν εις τους ώμους τους την Παναγίαν Θεία Θεότητα και δοξολογούν, ζηλεύουν διότι δεν είναι άξιοι να πάρουν αυτό που πήραμε εμείς.  Διότι εμείς εγίναμε αδερφοί Του Κυρίου, Του Πατρός* ενώ αυτοί υπηρέτες.  Αυτά να μην ξεχνάτε αδερφοί μου γιατί θα είναι τα ισχυρότερα οχυρώματα της μάχης μας εναντίον του παραλόγου και της διαστροφής».

Τα αναφερθέντα για τους Αγγέλους, από τον π. Ιωσήφ Βατοπαιδινό «ζηλεύουν διότι δεν είναι άξιοι να πάρουν αυτό που πήραμε» μας λυπούν.  Κατ’ αρχήν ο ρηματικός χαρακτηρισμός «ζηλεύουν» για τους Αγίους Αγγέλους είναι βλάσφημος και απαράδεκτος.  Ο Γέροντας Παΐσιος αναφέρει σχετικά για τη ζήλεια «Εάν έδιωχνες την ζήλεια, η προσευχή σου θα είχε δύναμη.  Με την ζήλεια αποδυναμώνεται κανείς πνευματικά». Αταίριαστος και απαράδεκτος ο χαρακτηρισμός αυτός, με τη χρήση του ρήματος «ζηλεύω». Τι έχουν να ζηλέψουν οι Άγιοι Άγγελοί από τον άνθρωπο, τον «ηλαττωμένον βραχύ τι παρ’ αυτών;» Ψαλμ. 8,6.

Κι αν υποθέσουμε, ότι απλά ατυχώς χρησιμοποιήθηκε το ρήμα «ζηλεύουν», αυτό που καταληκτικά αναφέρεται στη συγκεκριμένη πρόταση, μιλώντας για τους Αγίους Αγγέλους,«διότι δεν είναι άξιοι να πάρουν αυτό που πήραμε», είναι μειωτικό και απαράδεκτο.  Για την ακρίβεια η φράση «δεν είναι άξιοι», δεν είναι απλά απαράδεκτη αλλά και βλάσφημη.  Ο Αρχιμανδρίτης Ιωάννης Καραμούζης στο κείμενό του «Ο κόσμος των Αγγέλων»,σημειώνει ότι «οι Άγγελοι έχουν μεγαλύτερες και ανώτερες γνωστικές ικανότητες από τους ανθρώπους».

Αντί του ρηματικού μειωτικού τύπου «ζηλεύουν», που την εμπάθεια δηλώνει, ας παραθέσομε τα λόγια του Αγίου Βασιλείου «θεάσαι την αγγελικήν ακατάστασιν, ει άλλη αυτοίς πρέπει κατάστασις πλην  του χαίρειν και διαθυμείσθαι· ότι ηξίωται παρεστάναι Θεώ και απολαύειν του απορρήτου κάλλους της δόξης του κτίσαντος ημάς» (Περί Ευχαριστίας  4,PG31,228A).  Το «χαίρειν και διαθυμείσθαι» καταδεικνύει το μεγαλείο της αγγελικής κατάστασης.

Και συνεχίζει ο γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός,«διότι εμείς εγίναμε αδελφοί του Κυρίου, του Πατρός ενώ αυτοί οι υπηρέτες».  Ο υποτιμητικός λόγος «ενώ αυτοί οι υπηρέτες»,καταδεικνύει το μέγεθος της παρερμηνείας του λόγου του Αποστόλου Παύλου «λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελλόμενα» Εβρ. 1,14.  Την διακονία τούτη, ως επίγειο υπηρεσία θεώρησε;  Γιατί καλεί τους Αγγέλους υπηρέτες;  Την σωτηρία του ανθρώπου διακονούν.  Δεν είναι υπηρέτες, αλλά διάκονοι εις σωτηρίαν.   Αυτό εξάλλου καταμαρτυρεί και ο λόγος του Αποστόλου Παύλου«λειτουργικά πνεύματα εις διακονία αποστελλόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν» Εβρ. 1,14.  Το γεγονός ότι τα λειτουργικά αυτά πνεύματα αποστέλλονται εις διακονία, δεν σημαίνει ότι είναι υπηρέτες του ανθρώπου και ουδόλως εξυπονοεί ανωτερότητα του ανθρώπου.  Αντί του άκρως υποτιμητικού «ενώ αυτοί οι υπηρέτες», έπρεπε ο λόγος του Αποστόλου Παύλου «εις διακονία αποστελλόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν» να είναι δοξολογική αφορμή για τον Φιλάνθρωπο Κύριο, ο οποίος για τη σωτηρία μας θέτει αρωγούς τους Αγίους Αγγέλους.

Ο άνθρωπος που ενθυμείται το «ηλάττωσας αυτόν βραχύ τι παρ’ αγγέλους» Ψαλμ. 8,6 και το γεγονός ότι ο Θεός αποστέλλει τα λειτουργικά αυτά πνεύματα για τη σωτηρία μας, ευχαριστία αδιάλειπτο αναπέμπει στο Θεό.

Ο καθηγητής κ. Δημήτριος Τσάμης στο σύγγραμμα του «Εισαγωγή στη σκέψη των Πατέρων της Ορθόδοξης Εκκλησίας», εύστοχα σχολιάζει, «τη διακονίαν (των αγγέλων) τούτην ο Άγιος Βασίλειος, τη χαρακτηρίζει ως "περιστατική τις ενέργεια’’» και ότι «κύριο έργο τους είναι η ενατένιση του κάλλους του Θεού και η διηνεκής δοξολογία του».

Γιατί ανάξιοι χαρακτηρίζονται οι Άγιοι Άγγελοι σε σχέση με το τι αξιώνεται από το Θεό ο άνθρωπος;  Ο Άγιος Βασίλειος λέγει για τους Αγίους Αγγέλους, «πως αν την μακαρίαν διεξήγον ζωήν, ει μη δια παντός έβλεπον το πρόσωπον του Πατρός του εν τοις ουρανοίς» (Περί Αγίου Πνεύματος).  Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, εις την Προς Κληδόνιον Πρώτην Επιστολήν ερωτά  «ει δε βούλει άγγελος προς Θεόν και προς άγγελον άνθρωπος;».

Η κατακλείδα του λόγου αυτού του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού, «Αυτά να μην ξεχνάτε αδερφοί μου γιατί θα είναι τα ισχυρότερα οχυρώματα της μάχης μας εναντίον του παραλόγου και της διαστροφής», ας γίνει αφορμή γι αυτούς που πεισματικά προσπαθούν να«αγιοποιήσουν»**  αυτόν τον «θεοπρόβλητο»και «ουρανοβάμονα», κατά τον Γεώργιο Κ. Τασούδη , να μη ξεχάσουν στη διαδικασία αυτή, να λάβουν υπόψη τους και τα παράλογα αυτά λόγια του.

* «Διότι εμείς εγίναμε αδερφοί Του Κυρίου, Του Πατρός…» - η ασάφεια της φράσης αυτής οφείλεται στο λόγο του π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού.
**Χρησιμοποιήθηκε το ρήμα «αγιοποιήσουν», γιατί η διαδικασία αγιοκατάταξης που ακολουθεί η Ορθόδοξη Εκκλησία, προνοεί άλλα κριτήρια.

18 σχόλια:

 1. Ο όρος διάκονος σημαίνει κατά βάση «υπηρέτης». Στην ορολογία των χριστιανικών εκκλησιών μπορεί να σημαίνει είτε γενικότερα τον χριστιανό ως υπηρέτη του Θεού είτε ειδικότερα εκκλησιαστικό αξίωμα.

  Στην Καινή Διαθήκη χρησιμοποιείται ο όρος με διάφορες έννοιες όπως, υπηρέτης, διάκονος του βασιλιά, διάκονος του Ευαγγελίου, διάκονος της Εκκλησίας, διάκονος της Καινής Διαθήκης, του Θεού, του Χριστού, της δικαιοσύνης, του σατανά, του Κυρίου.

  Η χρησιμοποίηση της λέξης υπηρέτης δεν προτιμήθηκε για να υποτιμήσει τους Άγιους Αγγέλους, αλλά για να δώσει έμφαση στο γεγονός ότι ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός μας έγινε άνθρωπος, τιμώντας το ανθρώπινο γένος.

  Στην τελική νομίζω ότι αποτελεί τιμή και θείο δώρο να είσαι υπηρέτης, δηλαδή στις υπηρεσίες του Θεού.

  Όσον αφορά στη ζήλεια… όλοι γνωρίζουμε ότι η ζήλεια εκτός από εμπάθεια υποδηλώνει και θαυμασμό. Σε ζηλεύω βρε ευλογημένε, λέμε. Θαύμασαν οι Άγγελοι τούτη την τιμή που έλαβε το ανθρώπινο γένος, μέσω της ενανθρωπίσεως του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος.

  Το δεν είναι άξιοι ταπεινά φρονώ πως δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως ανάξιοι, αλλά ως αυτοί που δεν αξιώθηκαν ο Χριστός να ενδυθεί το δικό τους αγγελικό και άγιο «ένδυμα», αλλά το ανθρώπινο. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος κι όχι άγγελος.
  Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

  Ειρήνη αδέρφια μου, ειρήνη και προσοχή στις μεταξύ μας σχέσεις. Μια χούφτα είμαστε. Μακάριοι οι ειρηνοποιοί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν είμαι ειδική, αλλά τα λόγια σας τα βρίσκω σωστά και αποπνέουν μια ηρεμία. Το αντίθετο από ότι το κυρίως κείμενο που είναι λυσσώδες και δεν ξέρω πως να το χαρακτηρίσω. Δεν το βρίσκω πρέπον.

   Διαγραφή
  2. Παρακολουθώ τα γραπτά του κ. Χαραλάμπους και νομίζω πλέον με αυτήν την ιστορία του Ιωσήφ του Βατοπαιδινού ότι ο ίδιος αρχίζει να φλερτάρει με τη βλασφημία και το απαράδεκτο. Έχει χάσει το μέτρο και ίσως και το όποιο δίκιο του.

   Διαγραφή
  3. Ένα πράγμα δεν καταλαβαίνω:
   Γιατί αυτή η Γεροντολατρεία -Γεροντολαγνεία....
   Γιατί όταν κάποιος εκφέρει μια διαφορετική άποψη για κάποιον γέροντα απαραίτητα Ιεροκατηγορεί?
   Μήπως η πραγματική διαστροφή είναι αυτή η γεροντολατρεία?
   Αυτή πιστεύω είναι η πραγματική ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ -ΑΙΡΕΣΗ των καιρών μας...

   Διαγραφή
 2. Φτάνει πια, μας κουράσατε. Αναλογιστείτε επιτέλους: εξυπηρετείτε το συμφέρον της ορθοδοξίας μας ή της ατομικής σας αυτοικανοποίησης. Ή μήπως κάποιων συγκεκριμένων κύκλων. Αηδία κατάντησε. Και κάποιος άγιος γέροντας ας τοποθετηθεί επί των ζητημάτων. Πάντως οι υπόψη αναλύσεις σας αναδύουν ταραχή κι όχι πνεύμα ειρήνης, αρά υπάρχει πρόβλημα. Λάβετε το υπόψη. Δεν είστε ο εθνικός μας θεολόγος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ο γέροντας είναι στην κρίση του Θεού και αυτός θα κρίνει τους λόγους του. Τα επιχειρήματα όμως του συγγραφέα του κειμένου είναι αναφανδόν πρόχειρα και συγχωρέστε αν σφάλω αλλά οι προθέσεις του δεν μου φαίνονται αγαθές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Είναι κρίμα οι θεολόγοι μας να παίζουν με τις λέξεις σαν τους προτεστάντες και εξόφθαλμα, με το στανιό να επιχειρούν να ενοχοποιήσουν στην προκειμένη περίπτωση τον γέροντα. Η όψη του μιλάει από μόνη της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θεολόγοι ήταν κάποια μεγάλα αναστήματα της πίστης όπως ο Ιωάννης, ο Γρηγόριος, ο Συμεών ακόμη ο Μάξιμος ο Ομολογητής και ο Γρηγόριος Παλαμάς. Ας αναλογιστούν οι απόφοιτοι της θεολογικής σχολής και όλοι οι καθεστωτικοί θεολόγοι του διαδικτύου τι είδους θεολόγοι είναι. Ίσως και η Εκκλησία οφείλει να βρει έναν άλλο τίτλο για τους αποφοίτους των εν λόγω σχολών.

   Διαγραφή
  2. Δυστυχώς στα γραπτά πολλών παρατηρείται το φαινόμενο του γεροντικού οπαδισμού και ο χωρισμός σε γεροντικά στρατόπεδα. Και το χειρότερο από όλα ότι χρησιμοποιείται η διδαχή του ενός εναντίων του άλλου. Οι γέροντες μας θα κλαίνε με τα καμώματα μας.

   Διαγραφή
 5. Μακάρι να γίνω και εγώ υπηρέτης του Θεού...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η απλή παράθεση κειμένων από τις Γραφές δεν τεκμηριώνει θεολογική πράξη. Απαιτείται και η προσωπική πινελιά του θεολόγου πάντα με τη συνέργεια του Αγίου Πνεύματος. Εδώ υπάρχει κάτι το κενό, κάτι το προβληματικό. Η προσωπική πινελιά του "θεολόγου" πάσχει, θυμίζει μουτζούρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Σε όλους σας απευθύνομαι. Αφήστε και λίγη δουλειά για τον Θεό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. KALOGEROS-IOSIF-VATOPAIDINOS (21 αναρτήσεις)
  http://xairete.blogspot.gr/search/label/KALOGEROS-IOSIF-VATOPAIDINOS

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΚΥΡΙΟΙ ....
  ΙΣΩΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
  (http://panayiotistelevantos.blogspot.gr/2014/03/blog-post_6694.html)
  ΤΟΣΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΓΕΡΟΝΤΑ?
  Η ΘΕΟΜΠΑΙΞΙΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΥΣ "ΠΑΤΕΡΕΣ" ("ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ " ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ),Η ΓΕΡΟΝΤΟΛΑΤΡΕΙΑ ΤΑ "ΘΑΥΜΑΤΑ",Η ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΣΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΒΡΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΓΕΡΟΝΤΑ ....
  ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΜΕ ΠΡΟΛΑΛΗΣΑΝΤΑ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ: OI ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΘΑ ΓΕΛΑΝΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ...
  ΕΛΕΟΣ ΠΛΕΟΝ ...ΥΓΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΑΠΟΨΗ...ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΤΑΛΙΜΠΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ μαζί σας για το πόσο υγιές είναι να ακούγεται η αντίθετη άποψη... έχετε δοκιμάσει να αναρτήσετε κάποια άποψη σας που να εναντιώνεται στη γραμμή Χαραλάμπους - Τελεβάντου; Για δοκιμάστε να δούμε αν θα αναρτηθεί ποτέ το σχόλιο σας. Συμφωνώ ότι ο γεροντισμός είναι από τις μεγαλύτερες πλάνες της εποχής μας.

   Διαγραφή
  2. Συμφωνώ και με τους δυο προηγούμενους ανώνυμους.
   Ο κυριώτερος λόγος που αναρτώ κείμενα είναι για να υπάρξει κάποιος υποτυπώδης διάλογος .Τουλάχιστον στο ιστολόγιο μου το επιδιώκω για τον λόγο αυτό αναρτώ όλα τα σχόλια...
   Πάντως κακά τα ψέμματα το πρόβλημα του Γεροντισμού είναι ένα μεγάλο και δυσεπίλυτο πρόβλημα...
   εκ της διαχειρίσεως

   Διαγραφή
 10. Θα ήθελα να δω το δίδυμο Χαραλάμπους - Τελεβάντου πως θα αντιδρούσε ανά τους αιώνες. π.χ. στην μεταστροφή του Παύλου, στη θεολογία του Μάξιμου του Ομολογητή και του Δημητρίου Παλαμά που τάραζε τα νερά της εποχής, στις προτάσεις των φιλοκαλικών, νηπτικών κολλυβάδων που τόσο τους αμφισβήτησαν, αλλά τους δόξασε ο Θεός. Προς Θεού και το τονίζω ΔΕΝ εξομοιώνω των γέροντα Ιωσήφ με αυτά τα μεγαθήρια της πίστης μας. Ο Θεός θα τον κατατάξει. Αλλά επαναλαμβάνω, θα είχε ενδιαφέρον...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Πτώση γνώρισαν και οι άγγελοι και ο άνθρωπος. Στους μεν αγγέλους έστειλε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ στους δε ανθρώπους τον Υιό του τον Μονογενή. Δεν σημαίνει κάτι αυτό; Δεν τιμά απίστευτα το ανθρώπινο γένος;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Το «Ελληνικά και Ορθόδοξα» απεχθάνεται τις γκρίνιες τις ύβρεις και τα φραγγολεβέντικα (greeklish).
Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1) Ο σχολιασμός και οι απόψεις είναι ελεύθερες πλην όμως να είναι κόσμιες .
2) Προτιμούμε τα ελληνικά αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ότι γλώσσα θέλετε αρκεί το γραπτό σας να είναι τεκμηριωμένο.
3) Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
4) Κανένα σχόλιο δεν διαγράφεται εκτός από τα spam και τα υβριστικά