Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

Μήπως η ημερομηνία του 3ου παγκοσμίου πολέμου καθορίστηκε;


Ιερά Καλύβη Ζωοδόχου Πηγής.
Ιερά Σκήτη Αγίου Παντελεήμονος Κουτλουμουσίου.
04/04/2016


ΠΗΓΗ : εδώ
το είδαμε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου