Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Η Ακολουθία του Νυμφίου σε ζωντανή σύνδεση


H ακολουθία του Νυμφίου σε σύνδεση με την

ΕΡΤ2 Για να συνδεθείτε 
πιέστε  εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου