Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Ο Γέροντας Εφραίμ Βατοπαιδινός διηγείται τι του αποκάλυψε ο Γέροντας Πάισιος...Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου