Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Η ΜΟΝΑΧη ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΡΟΥΜΟΥΛΙΑΡΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ. ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΨΥΧΗ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΘΕΙΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ." «Καθώς προσευχόμουν βρέθηκα σε μια εκκλησούλα παλαιά και ήταν ένας κοντός ιερέας μέ γαλανά μάτια και μου είπε: Είμαι ο Γέρο-Πορφύριος!».


Μια φορά οι αδελφές επισκέφτηκαν τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο στα Καλλίσσια. Γύρισαν στην Κάλυμνο ενθουσιασμένες και διηγούνταν τά όσα προορατικά τούς είχε πει ό ΓέρονταςΤόσο ζωντανή ήταν  ή διήγησή τους, ώστε ή Γερόντισσα Πελαγία επιθύμησε τον γνώρισε . Την επόμενη ημέρα είπε μέ χαρά στις  αδελφές  «Καθώς προσευχόμουν βρέθηκα σε μια εκκλησούλα παλαιά και ήταν ένας κοντός ιερέας μέ γαλανά μάτια και μου είπε: Είμαι ο Γέρο-Πορφύριος!». 

το είδαμε εδώ


 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΟΥ 2015. ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΙΟΣ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου