Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

Αν βλέπαμε πως θα μας φροντίζει η Θεοτόκος τους μήνες που θα έρθουν θα πέφταμε πάνω στην εικόνα της και δεν θα ξεκολλούσαμε...

Χρειάζεται να οργανωθούμε σαν κοινωνία για αυτά που θα έρθουν!

Το πιο ζωντανό κύτταρο είναι η ενορία, η γειτονιά.
…όσοι έχετε γη εκτός πόλεως πρέπει οπωσδήποτε να την καλλιεργήσετε και να μάθετε τα μυστικά της...Μόρφου Νεόφυτος

πηγή

το ειδαμε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου