Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

ΕΚΤΟΣ...


Εκτός Ε.Ε....
                  εκτός ΝΑΤΟ....
                                   εκτός ΔΝΤ...
αν θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει τόπος που ονομάζεται Ελλάδα....
εξάλλου αν θυσιάζεις την ελευθερία σου για λίγη παραπάνω ασφάλεια...
δεν είσαι άξιος... 
                 ούτε ασφάλειας...
                                  ούτε ελευθερίας...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου