Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΑΥΜΑΤΑ, ΟΝΕΙΡΑ, ΟΡΑΜΑΤΑ, ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου