Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

ΛΥΚΟΣ ΜΠΑΙΝΕΙΣ, ΑΡΝΙ ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ" (Π.ΠΑΙΣΙΟΣ Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ)

ΣΕ 47 ΔΕΥΤΕΡΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΠΛΗΓΩΝΕΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ... 
Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΖΕΙ ΨΥΧΕΣ !!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου