Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

Μεγάλη Παρασκευή: Προσκυνοῦμέν σου τὰ Πάθη Χριστέ...Η Σταύρωσις, Μονή Μεγάλου Μετεώρου (1483)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου