Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

ΤΟ «ΦΑΝΑΡΙ» ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΠΑΠΙΚΟ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ !

         Νομίζουμε ακόμα οι δυστυχείς ότι υπάρχει Οικουμενικό ορθόδοξο Πατριαρχείο!  Στην πραγματικότητα το «Φανάρι» συνυπογράφει ένα κείμενο, την «Κοινή Δήλωση του Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου και του Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου», βγαλμένο κατευθείαν απ’ την κοσμικο-πολιτική διπλωματία τού Βατικανού.  Αρκεί κανείς να προσέξη την ‘απίστευτην’ ομοιότητα, μέχρι ‘κεραίας’, ανάμεσα στο κείμενο του καθολικού ιερέα Ignace de la Potterie «Η αλήθεια στον άγιο Ιωάννη» και στο μέρος τού βιβλίου του που επιγράφεται ως «Συμπέρασμα: “η πάσα αλήθεια”», και το οποίο αναρτήθηκε απ’ τον Αμέθυστο την Τρίτη 27 Μαΐου, και στην παράγραφο 4 της εν λόγω κοινής δήλωσης. 
Αντιγράφουμε για του λόγου το αληθές. -  Γράφει ο καθολικός ιερέας:  «Ποια είναι λοιπόν αυτή η “πάσα αλήθεια” στην οποία μάς οδηγεί το Πνεύμα; Οι πολλαπλές αναφορές στο πρόσωπο του Χριστού σ’ αυτά τα χωρία (16, 13 – 14 – 15) αποδεικνύουν ότι δεν μπορεί παρά να είναι η αλήθεια του Ιησού. Αυτή η αλήθεια όμως δεν είναι απλώς ένα θείο μήνυμα που μεταφέρει ο Ιησούς και προς το οποίο παραμένει ο ίδιος ξένος  (( ! )) : αυτή η αλήθεια “ανήκει σ’ αυτόν”….  Είναι η αποστολή τής αποκάλυψης και ολόκληρο το μήνυμά του· είναι το έργο του της σωτηρίας που οδεύει προς την κορύφωση όταν έλθη η Ώρα· είναι τέλος ο ίδιος ο Ιησούς μέσα στο μυστήριο των σχέσεών του προς τον Πατέρα, ο Ιησούς ως Υιός τού Θεού. Όλα αυτά που η πίστη μάς μαθαίνει για τον Ιησού· όλα αυτά – που αποκαλύπτονται και εσωτερικεύονται μέσω τού Πνεύματος – αποτελούν την «πάσαν αλήθεια”  …….
«… Αυτός ο νόμος τής ανάπτυξης, αυτή η ζωή τής Εκκλησίας καθ’ οδόν προς τα έσχατα και την πληρότητα της αλήθειας, περιγράφεται με εξαιρετικόν τρόπο στη 2η Σύνοδο του Βατικανού,σε μια θαυμαστή δήλωση, εμπνευσμένη απ’ τον άγιο Ιωάννη: “Η Εκκλησία… τείνει, συντελουμένων τών αιώνων, προς την πληρότητα της θείας αλήθειας, εφ’ όσον ανακεφαλαιώνει στον εαυτό της τον λόγο του Θεού”».
Ας ξαναδιαβάσουμε τώρα με προσοχή την 4ην παράγραφο της «Κοινής δήλωσης…»:  «… Ταύτα ουδόλως αποτελούν απλήν θεωρητικήν άσκησιν, αλλ’ άσκησιν εν τή αληθεία και τή αγάπη, η οποία απαιτεί διαρκώς βαθυτέραν γνώσιν τών παραδόσεων ενός εκάστου, δια να κατανοήσωμεν αυτάς και να μάθωμεν εξ αυτών. Ούτω βεβαιούμεν δια μίαν εισέτι φοράν ότι ο θεολογικός διάλογος δεν επιζητεί έναν ελάχιστον κοινόν παρονομαστήν, επί τού οποίου να επιτευχθή συμβιβασμός, αλλά πρόκειται μάλλον περί τής εμβαθύνσεως εις την κατανόησιν συνόλου τής αληθείας, την οποίαν ο Χριστός παρέδωκεν εις την Εκκλησίαν Του, μιάς αληθείας, την οποίαν ουδέποτε παύομεν να κατανοώμεν καλλίτερον καθώς ακολουθούμεν τας οδηγίας τού Αγίου Πνεύματος. Ούτω, βεβαιούμεν από κοινού ότι η πιστότης μας εις τον Κύριον απαιτεί αδελφικήν συνάντησιν και αληθή διάλογον. Μία τοιαύτη αναζήτησις δεν μας απομακρύνει από την αλήθειαν· μάλλον, δια της ανταλλαγής τών δωρεών, δια της καθοδηγήσεως του Αγίου Πνεύματος, θα μας οδηγήση εις πάσαν την αλήθειαν (πρβλ. Ιω. 16, 13» !!
               Ναι, ναι! Ποιος μπορεί να αμφιβάλη για το από πού προέρχεται αυτό το «κοινό» κείμενο;  Δεν υπάρχει πια ορθόδοξο «Φανάρι», αδελφοί, απλώς δέχτηκαν να είναι πρωτοδεύτεροι σ’ αυτόν εδώ τον κόσμο, όπου ‘πρώτος’ θα είναι ο Πάπας. Η ‘προδοσία’ τους είναι απόλυτη. – Εμείς θα τη δεχτούμε;

                 Υ.Γ. :  Κοιτάξτε τη φωτογραφία – αφίσσα  τού ‘εναγκαλισμού’:  ο Φραγκίσκος κάνει το δικό του παιχνίδι, και ο Βαρθολομαίος δέχεται σαν «κοτούλα» τον… επιβήτορά του. Αυτή είναι ίσως και η μοίρα όσων διαλέγουν τον Κοσμοκράτωρα, φορώντας μάλιστα ‘ορθόδοξο’ ράσο!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το «Ελληνικά και Ορθόδοξα» απεχθάνεται τις γκρίνιες τις ύβρεις και τα φραγγολεβέντικα (greeklish).
Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1) Ο σχολιασμός και οι απόψεις είναι ελεύθερες πλην όμως να είναι κόσμιες .
2) Προτιμούμε τα ελληνικά αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ότι γλώσσα θέλετε αρκεί το γραπτό σας να είναι τεκμηριωμένο.
3) Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
4) Κανένα σχόλιο δεν διαγράφεται εκτός από τα spam και τα υβριστικά