Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

π. ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΑΝΟΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Ομιλία του π.Ανδρέα Κονάνου.

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου