Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Κυριακή, 10 Απριλίου 2016

«καὶ συντήρησον, πάσης ἐχθρῶν ἁλώσεως, τὴν σὴν Πόλιν, Θεοτόκε».


ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ

Αποτέλεσμα εικόνας για παναγία

«καὶ συντήρησον, πάσης ἐχθρῶν ἁλώσεως,
τὴν σὴν Πόλιν, Θεοτόκε».

1. «Πάσης»: Κάθε εἴδους, ποὺ ἐπιτυγχάνεται μὲ κάθε τρόπο.

2. «Ἐχθρῶν»: Ἄρα οἰ ἐχθροὶ συνιστοῦν ὑπαρκτὴ πραγματικότητα

3. «Ἁλώσεως»: Ἐκπόρθηση καὶ ἀλλοτρίωση καὶ εἰσβολὴ καὶ καταστροφή ἑνὸς ὑλικοῦ ἢ πνευματικοῦ συγκροτήματος.

4. «Πόλιν»: Ἡ Κωνσταντινούπολη. Καὶ εὐρύτερα ἡ Πατρίδα.

Σύγχρονη Κερκόπορτα: Τὸ συναίσθημα τοῦ λαοῦ, τὸ ὁποῖο ἐκμεταλλεύεται καταλλήλως καὶ λίαν ἐπιτυχῶς ἡ πολιτικὴ προπαγάνδα.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου