Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016

Τη Μεγάλη Σαρακοστή είναι επικηρυγμένος ο Χριστός και με τους Χαιρετισμούς παρηγοράμε τη Μάννα Του: ''Χαίρε Μήτηρ του Θεού και πάντων των Αγίων''.

Τη Μεγάλη Σαρακοστή είναι επικηρυγμένος ο Χριστός και με τους Χαιρετισμούς παρηγοράμε τη Μάννα Του: ''Χαίρε Μήτηρ του Θεού και πάντων των Αγίων''. Όταν πέφτω στην προσευχή όλα τα ξεχνώ, είναι σαν θεραπεία και βλέπω τον Χριστό στον Σταυρό και τη Μητέρα Του.


Αναστάσιος Μαλαμάς (1929-1999)
 από το βιβλίο: ''Ασκητές μέσα στον κόσμο''~τόμος Β'~Άγιον Όρος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου