Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

Η πνευματική μας ασθένεια και η αγάπη του Θεού εις την εν Χριστώ πίστιν και ζωήν.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου