Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

Ιδού ο Νυμφίος έρχεται...

Ένα από τα πιο γνωστά τροπάρια της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας, «Ιδού, ο Νυμφίος έρχεται», ύμνος που σηματοδοτεί τον ερχομό του Θείου Πάθους.
«Ιδού, ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτός, και μακάριος ο δούλος, ον ευρήσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ον ευρήσει ραθυμούντα.


Βλέπε ουν, ψυχή μου, μη τω ύπνω κατενεχθείς, ίνα μη τω θανάτω παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλεισθείς.

Αλλά ανάνηψον κράζουσα·

Άγιος, Άγιος, Άγιος ει ο Θεός ημών, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς».

Άκουστε τον, συνοδευμένο με υπέροχες εικόνες...


-Το είδαμε  εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου