Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

Ἡ παπικὴ θεωρία τῶν "δύο πνευμόνων" ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Τελμησσοῦ Ἰώβ
“Siamo i due polmoni di un’unica chiesa”.

Ο Αρχιεπίσκοπος Τελμησσού Ιώβ είναι Συμπρόεδρος της Μικτής Επιτροπής Διαλόγου Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών μετά την παραίτηση του Περγάμου Ιωάννη Ζηζιούλα. 
Στο Cuieti της Ιταλίας  και στις εργασίες της 14ης  (XIV) Ολομέλειας της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξου Εκκλησίας και Παπικών δήλωσε “Siamo i due polmoni di un’unica chiesa” δηλαδή Ορθόδοξοι και Ρωμαιοκαθολικοί "είμαστε οι δύο πνεύμονες της Μίας Εκκλησίας".


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου