Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Ο διάδοχος του Αγιου Φιλουμένου, Γέρων Ιουστίνος, Ηγούμενος της Ι.Μ. «Φρέαρ του Ιακώβ», μιλάει για τους Εκκλησιαστικούς ποιμένες και την τελευταία απόπειρα δολοφονίας του (Αύγουστος 2016)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου