Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

Φρικτή σκληρότητα.

20160416-3
Φρικτή σκληρότητα δείχνει στον εαυτό του 
όποιος απορρίπτει την μετάνοια. 
Τρομερή ασυμπάθεια, μίσος εναντίον του εαυτού του 
έχει όποιος παραμελεί την μετάνοια. 

Όποιος είναι σκληρός με τον εαυτό του, δεν μπορεί να μην είναι 
σκληρός και με τον πλησίον. 
Όποιος σπλαχνίζεται τον εαυτό του με την αποδοχή της μετάνοιας, 
γίνεται συνάμα σπλαχνικός και με τον πλησίον.

Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου