Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Σάββατο, 9 Απριλίου 2016

Σημάδια αρρωστημένης θρησκευτικότητας - π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου