Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Γιατί οι αγιορείτες δεν μπαίνουν πρώτοι μπροστά στον αντιοικουμενιστικό αγώνα;;

Ο Καθηγουμένος της Ι. Μονής Κωνσταμονίτου του Αγίου Όρους, γέροντας Αγάθωνας, λέει τα πράγματα με το όνομα τους...


ΤΡΕΛΟ-ΓΙΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου