Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Δευτέρα, 27 Φεβρουαρίου 2017

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου σὲ ψηφιακὴ μορφὴ

Κάθε ἀπόγευμα τῶν ἡμερῶν
 Δευτέρας, Τρίτης,
 Τετάρτης καὶ Πέμπτης,
 ὁλόκληρης 
τῆς Τεσσαρακοστῆς
 μέχρι καὶ τὴν Μεγάλη Τρίτη, 
τελεῖται στοὺς Ἱεροὺς
 Ναοὺς 
ἡ Ἀκολουθία τοῦ 
Μεγάλου Ἀποδείπνου.
 Τὶς ἄλλες ἥμερες τοῦ χρόνου
 πλὴν τῆς Διακαινησίμου ἑβδομάδος
 τελεῖται τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο.
Λέγεται Ἀπόδειπνο, διότι εἶναι ἀκολουθία
 ποὺ γίνεται (κανονικὰ)
 μετὰ τὸ δεῖπνο, καὶ Μέγα, λόγω τῆς ἐκτάσεώς του ὥστε νὰ
 διακρίνεται ἀπὸ τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο.
Περιέχει 
α) Ψαλμοὺς ποὺ διαβάζονται,
 β) ὡραιότατα καὶ ποικίλα μικρὰ τροπάρια ποὺ ψάλλονται καὶ 
γ) εὐχὲς ποὺ ἀναγινώσκει ὀ Ιερέας. 
Εἶναι μία ὡραιότατη Ἀκολουθία ποὺ περιέχει καὶ τὸ
 γνωστότατο τροπάριο: 
«Κύριε τῶν Δυνάμεων μεθ' ἠμῶν γενοῦ ἄλλον
 γὰρ ἐκτός σου βοηθὸν ἐν θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν,
 Κύριε τῶν Δυνάμεων, ἐλέησον ἠμᾶς». 
Πρὸ τοῦ τέλους ἀναγιγνώσκεται ἡ εὐχὴ τοῦ Ἁγίου Ἔφραιμ
 «Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου...».
Δεῖτε καὶ διαβάστε 
τὸ Μέγα Ἀπόδειπνο
 σὲ ψηφιακὴ μορφή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου