Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

O π. Σάββας Λαυριώτης, για την ανακοίνωση «ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ» της Εκκλησίας της Ελλάδος

O Αγιορείτης Γέρων Σάββας Λαυριώτης σε εκπομπή της τηλεόρασης Κόσμος TV, για την ανακοίνωση «ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ» της Εκκλησίας της Ελλάδος .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου