Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Δευτέρα, Μαρτίου 07, 2022

Σκέψεις ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ μας εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Τεσσαρακοστήν

 
ΜΕ ΤΗ χάρη τοῦ φιλεύσπλαγχνου Θεοῦ μας εἰσερχόμαστε στὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Κατὰ τὶς τρεῖς προηγούμενες ἑβδομάδες ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς φανέρωσε τὴν ἁμαρτωλή μας κατάσταση, μᾶς διέγνωσε τὴν ἁμαρτία καὶ τὰ πάθη μας, ὡς σοβαρὴ ἀσθένεια τῆς ψυχῆς. Τώρα μᾶς εἰσάγει, γιὰ τὴν κατάλληλη θεραπεία, ἡ ὁποία θὰ διαρκέσει πενῆντα ἡμέρες. Μᾶς δίνει τὴν δέουσα θεραπευτικὴ ἀγωγὴ καὶ μᾶς χορηγεῖ τὰ δραστικὰ φάρμακα γιὰ τὴν θεραπεία μας. Νοσοκομεῖο εἶναι ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία. Ἀγωγὴ οἱ σωτήριες διδασκαλίες της. Φάρμακα τὰ Ἱερὰ Μυστήρια.

 Ὅμως, ὅπως γιὰ τὴν θεραπεία τοῦ σώματος, ἀπαιτεῖται ἑκούσια ἀποδοχὴ τῆς θεραπείας, πιστὴτήρηση τῆς θεραπευτικῆς ἀγωγῆς, λήψη τῶν φαρμάκων, ἔτσι καὶ γιὰ τὴν θεραπεία τῆς ψυχῆς ἀπαιτεῖται ἡ ἀποδοχὴ τοῦ ἁμαρτωλοῦ νὰ δεχθεῖ ὅλες τὶς προϋποθέσεις τῆς ἴασής του.

 Μᾶς καλεῖ λοιπὸν ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία νὰ δεχτοῦμε τὴν κάθαρση ἀπὸ τὶς ἰοβόλες ἁμαρτωλές μας ἕξεις, οἱ ὁποῖες ριζώνουν στὴν ψυχή μας καὶ γίνονται «δεύτερη φύση», αὐτὸ ποὺ ἀποκαλεῖται «κακὸς ἑαυτός» μας, ὁ ὁποῖος μᾶς ὁδηγεῖ στὴν καταστροφή. 

Μᾶς καλεῖ νὰ συναισθανθοῦμε τὴν ἁμαρτωλότητά μας, νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ ἀρχίσουμε νὰ ἀποκόβουμε τὰ πάθη μας. 

Μᾶς συστήνει, ὡς πνευματικὴ ἀγωγὴ τὴν νηστεία, τὴν προσευχή, τὸν ἐκκλησιασμό, τὴν ἀνάγνωση ψυχωφελῶν βιβλίων, τὴν κατάνυξη, τὴν ἀγαθοεργία. 

Μᾶς προτρέπει τὴν Ἱερὴ Ἐξομολόγηση γιὰ τὴν δικαίωσή μας καὶ μᾶς χορηγεῖ τὴν Θεία Κοινωνία, ὡς τὸ ἀντίδοτο τοῦ θανάτου. 

Ἂς κάμουμε λοιπὸν τὸν προσωπικό μας ἀγῶνα αὐτὴ τὴν ἱερὴ περίοδο, γιὰ τὴν πνευματική μας θεραπεία, γιὰ νὰ φτάσουμε στὸ Ἅγιο Πάσχα ὑγιεῖς πνευματικὰ καὶ εὔρωστοι, γιὰ νὰ ἑορτάσουμε θεοφιλῶς τὴν Θεία Ἔγερση! 

Καλὸ στάδιο!

πηγή:  orthodoxostypos.gr

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το «Ελληνικά και Ορθόδοξα» απεχθάνεται τις γκρίνιες τις ύβρεις και τα φραγγολεβέντικα (greeklish).
Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1) Ο σχολιασμός και οι απόψεις είναι ελεύθερες πλην όμως να είναι κόσμιες .
2) Προτιμούμε τα ελληνικά αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ότι γλώσσα θέλετε αρκεί το γραπτό σας να είναι τεκμηριωμένο.
3) Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
4) Κανένα σχόλιο δεν διαγράφεται εκτός από τα spam και τα υβριστικά

Ο ΣΩΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

  Του π. Δ. Μπόκου /  Πέρα από το άτομο Ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι: «Τὸ ρόδον ἀκμάζει βαιὸν χρόνον» (ἀνθίζει γιὰ πολὺ λίγο χρόνο). Ἂν ὅμ...