Ένας διάκονος , που επισκεπτόταν τακτικά τον γέροντα Ιερώνυμο ήθελε να μάθει ποια πνευματικά βιβλία πρέπει να διαβάζει και γι αυτό τον ρώτησε:
-Γέροντα, πέστε  μου τι πνευματικά βιβλία να διαβάζω για να ωφελούμαι~
-Αββά Ισαάκ , απάντησε ο Γέροντας.
-Σύμφωνοι για τον αββά Ισαάκ , μού ξαναμιλήσατε και τον διάβασα. Ποιά άλλα βιβλία να διαβάζω~
-Αββά Ισαάκ, ξαναείπε ο Γέροντας.
-Ναι, αλλά θέλω κι άλλα βιβλία εκτός από τον αββά Ισαάκ.
-Αββά Ισαάκ , επανέλαβε για τρίτη φορά ο Γέροντας
Με τον τρόπο αυτό ήθελε να τονίσει την μεγάλη πνευματική  αξία που έχουνοι πνευματικοί λόγοι του αββά Ισαάκ.
(Πέτρου Μπότση,  Γέροντας Ιερώνυμος, ο ησυχαστής τής Αίγινας,Β΄έκδοση, 1993, σελ 22)