Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Δευτέρα, 9 Οκτωβρίου 2017

Ἐσύ Τόν ἀκοῦς;

Φωτογραφία του Theofilos Papadopoulos.

Ἀγαπητέ μου, 

Σέ παρακαλῶ, 

κάνε τόν κόπο νά διαβάσεις ὅσα ἀκολουθοῦν. 

Ἀρχικά, θέλω νά σοῦ πῶ ὅτι ἡ ζωή εἶναι ὡραία ἀρκεῖ νά ξέρεις νά τήν ζεῖς. Πολλοί ἄνθρωποι σήμερα λένε, ὅτι ἡ ζωή εἶναι ὡραία γιατί ἔχει ἡδονές καί ἀπολαύσεις. 
Ἀλλά ἐκ τῶν πραγμάτων βλέπεις ὅτι ὅποιος ἀκολουθεῖ αὐτό τόν δρόμο δέν καταλήγει σωστά. Λένε ἐπίσης στήν ζωή νά καλοπερνᾶς, κοίτα τόν ἑαυτό σου καί μήν κοιτᾶς γύρω σου.
Τό ἐφάρμοσαν αὐτό πολλοί, ἔφαγαν τήν ἁμαρτία μέ τό κουτάλι, ἀλλά ἡ ἁμαρτία μοιάζει μέ χειροβομβίδα.
 Οἱ νέοι κυρίως τήν κρατοῦν στά χέρια τους καί δέν νιώθουν κάν τήν ἐπικινδυνότητά της. 
Συχνά αὐτή σκάει στά χέρια τους καί τότε ἔχουμε μεγάλα δράματα - ἀνθρώπινα ναυάγια. 
Κάπου λέει ἡ Ἁγία Γραφή, τά ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας - θάνατος (Ρωμαίους 6, 23). 
Δηλαδή τά ἀποτελέσματα τῆς ἁμαρτίας ὁδηγοῦν στόν θάνατο.
Ἀγαπητέ μου,
 θέλω νά τό γνωρίζεις ὅτι ἡ ζωή εἶναι ὡραία καί ἔχει νόημα ὅταν ὑπάρχει μέσα σ’ αὐτήν ὁ Θεός. Αὐτό τό ἔχεις ἀκούσει ἀλλά δέν πρόκειται γιά στείρα θεωρία ἀλλά γιά βίωμα.
 Παρακάλεσε τόν Χριστό νά νιώσεις τήν χαρά τῆς παρουσίας Του στήν ζωή σου. 
Μήν ἀφήνεις τά χρόνια νά περνοῦν, προσπάθησε νά τά ἐκμεταλευθεῖς γιά μόρφωση, γιά γνώσεις, ἀλλά κυρίως γιά ἕνωση μέ τόν Θεό. 
Πές το στήν προσευχή σου, “Χριστέ μου κάνε με νά σέ γνωρίσω, δεῖξε μου τήν ἀγάπη Σου καί τήν παρουσία Σου”. 
Θά νοιώσεις γλυκασμό μέσα στήν ψυχή σου ἤδη ἀπό τήν ὥρα πού θά τό ζητήσεις. Ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ δίνει μιά χαρά διαφορετική ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη. 
Οἱ χαρές πού ἔχεις νιώσει ὅταν ἀγόρασες τό πρῶτο σου αὐτοκίνητο, μιά ἐκδρομή πού ἔκανες, ἤ κάτι παρόμοιο εἶναι μιά χαρά κι αὐτή ἀλλά ὁ Χριστός προσφέρει μιάν ἄλλη χαρά πού δέν περιγράφεται, μά βιώνεται.
 Ζήτησέ την μόνος σου ἀπό Τόν ἴδιο. 
Περιμένει νά Τοῦ τό ζητήσεις.
Μήν ἀκοῦς τά σχετικά “νέος εἶσαι κάνε ὅ,τι θέλεις καί ἀργότερα βλέπεις”. 
Ἡ καρδιά εἶναι ἕνα χωραφάκι, τό ὁποῖο ὀφείλεις νά καλλιεργεῖς
ἀπό μικρός. 
Ὅ,τι σπείρεις αὐτό καί θά θερίσεις (Λουκᾶ 19,21). 
Ἄν παραμελεῖς τό χωραφάκι σου αὐτό ἀπό μικρός ἤδη τότε θά φυτρώσουν σ’ αὐτό πολλά ἀγκάθια καί τριβόλια καί θά εἶναι πολύ δύσκολο νά τά ξεριζώσεις ἀργότερα. 
Κάποιοι μεγαλύτεροι, σοφοί ἄνθρωποι, λένε: “ὅ,τι μικρομάθεις δέν μεγαλοαφήνεις”. 
Φρόντισε καί μερίμνησε γιά τὴν προσωπικότητά σου ἀπό μικρός, ὅσο μικρότερος γίνεται.
 Καί τήν ψυχή καί τό σῶμα φρόντισε γιατί ἔτσι θά παραμείνεις πάντα νέος.
 Κάποιοι νέοι ἀπό τόν τρόπο πού ζοῦν ἔχουν γεράσει ἤδη. 
Νά προσέχεις τό σῶμα σου, γιατί εἶναι εὐλογημένο, ἔχει ἁγιασθεῖ κατά τήν βάπτισή σου, ἔχει μυρωθεῖ μετά ἀπό αὐτήν. 
Γίνεται κατοικητήριο τοῦ Θεοῦ ὅταν κοινωνεῖς. Φρόντισε νά εἶναι καθαρό, νά ἔχει τήν παιδική ἁγνότητα. 
Ξέρω ὅτι δέν εἶναι εὔκολο γιατί οἱ πειρασμοί εἶναι πολλοί δίπλα μας, εἶναι πολύ κοντά μας καί εἶναι σάν νά βρίσκεσαι δίπλα στή φωτιά! ἤ σάν καραβάκι σέ μαινόμενο πέλαγος, ἀλλά θά τά καταφέρεις, ὄχι μόνος σου, ἀλλά μέ τήν προσευχή σου καί τήν βοήθεια τοῦ πνευματικοῦ σου Πατέρα.
 Ἀλήθεια, ξέρεις τί εἶναι αὐτή ἡ ἔκφραση;
Γνωρίζεις ποιό πρόσωπο εἶναι αὐτό; 
Εἶναι ἕνας Ἱερέας πού τοῦ ἔχει δοθεῖ τό χάρισμα νά καθοδηγεῖ ἀνθρώπους πρός τόν Θεό, ὅταν βέβαια τό θελήσουν. 
Εἶναι μεγάλο δῶρο στόν ἄνθρωπο ἡ ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ.
 Εἶναι δίπλα σου, σέ συμβουλεύει, σέ στηρίζει, προσεύχεται γιά σένα μέσα ἀπό τήν ἐξομολόγηση, λαμβάνεις τήν ἄφεση ὅλων ὅσων κακῶν ἔκανες ἤ σκέφθηκες. 
Μεγάλο δῶρο πραγματικά!
 Αὐτό τό πρόσωπο θά σέ βοηθήσει νά βρεῖς τόν Θεό καί νά τόν ἀγαπήσεις, αὐτό θά τό κάνει μέ τήν πεῖρα του καί τήν προσευχή του.
 Γιατί νά ἐπιζητήσεις τήν παρουσία ἑνός τέτοιου ἀνθρώπου στή ζωή σου; 
Γιατί πιστεύω ὅτι αὐτό πρωτίστως ἔψαχνες μέσα στήν καφετέρια, στίς παρέες, στίς βόλτες πού ἀγαπᾶς. 
Ψάχνεις κάποιον νά βρεῖς νά ἀκουμπήσεις, καί ἔχεις πληγωθεῖ πολλές φορές στίς ἐπικοινωνίες αὐτές. 
Ἔτσι δέν εἶναι; 
Ψάχνεις κάποιον νά σέ βοηθήσει νά ἀνοίξουν τά μάτια σου ἀλλά σ’ αὐτόν πού ἀπευθύνεσαι ἔχει τά ἴδια προβλήματα μέ ἐσένα, βρίσκεται στήν ἴδια κατάσταση καί δέν μπορεῖ νά σέ βοηθήσει. Ἕνας τυφλός δέν μπορεῖ νά ὁδηγήσει ἕναν τυφλό! 
Καί τί ἐννοῶ νά ἀνοίξουν τά μάτια; 
Ἐννοῶ νά βρεῖς τό νόημα τῆς ζωῆς! 
Νά πεῖς γιατί ἦρθα σ’ αὐτόν τόν κόσμο;
 Σπουδαῖο ἐρώτημα αὐτό! 
Θέλεις νά σοῦ πῶ τί πιστεύουμε στήν Ἐκκλησία πάνω σ’ αὐτό; 
Θά χρησιμοποιήσω ἕνα παράδειγμα.
 Ἄκουσε, τά πουλιά τοῦ οὐρανοῦ δημιουργήθηκαν γιά νά πετοῦν, τά ψάρια γιά νά κολυμποῦν καί ὁ ἄνθρωπος γιά νά βρεῖ τόν Θεό καί νά ἑνωθεῖ μαζί του!
 Ἄς ποῦμε γιά τό παράδειγμα τῶν ψαριῶν. 
Ἄν κάποιος πάρει τό ψάρι ἀπό τήν θάλασσα καί τό βάλει ἔστω καί σέ ἕνα πολυτελέστατο σαλόνι, αὐτό τό κακόμοιρο θά σπαρταράει, καί ἄν εἶχε φωνή θά φώναζε “ρίξτε με πάλι στό νερό”, σᾶς χαρίζω τά πλούτη σας. 
Ἔτσι ἄν τό καλοσκεφθεῖς συμβαίνει μέ τόν ἄνθρωπο ὅταν δέν ζεῖ μέ τόν Θεό, “σπαρταράει”, δέν χαίρεται τήν ζωή του. 
Σοῦ τό λέω γιατί ἔχω γνωρίσει ἀνθρώπους μέ πολλά χρήματα, μέ πλούτη, πού ζοῦν στήν χλιδή καί ὅμως δέν εἶναι χαρούμενοι. Κάτι τούς λείπει. Λένε, “ἔχω ἕνα κενό μέσα μου”, κάτι μοῦ λείπει. Ξέρεις τί τούς λείπει;
 Ὁ Θεός! 
Καί ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ δέν μπορεῖ νά ἀντικατασταθεῖ μέ ὁ,τιδήποτε ἄλλο.
Ὅσο καί ἄν προσπαθεῖ ὁ ἄνθρωπος ἡ καρδιά του θά διψᾶ καί θά λέει “διψῶ -διψῶ”, ἐννοεῖ “Χριστό - Χριστό”.
Δέν ξέρω ἄν σέ κούρασα ἤδη ἀλλά ἔχω πολύ λίγα νά σοῦ πῶ ἀκόμα. 
Γιά τήν ἀγάπη θέλω νά σοῦ πῶ.
 Ξέρω ὅτι αὐτή ἡ λέξη βρίσκεται στήν σκέψη σου, στήν καρδιά σου, στόν λόγο σου.
 Λέξη μέ ὑψηλό νόημα ἀλλά εἰδικά σήμερα κακοποιημένη. Ξέρεις γιατί εἶναι λέξη σημαντική, γιατί εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὁ ἀγαπημένος μαθητής τοῦ Χριστοῦ ἔχει πεῖ “ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί”. Εἶναι λοιπόν, ὑψηλή ἔννοια ἡ ἀγάπη, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός.
Τώρα πολλοί ἄνθρωποι τήν ἀγάπη ἀπό θεϊκό πράγμα πού εἶναι τήν ἔχουμε συνδέσει μέ τό συμφέρον, τόν ἐγωϊσμό, τήν σάρκα, τήν καλοπέραση. 
Ἀπό ἀγάπη θεϊκή κατέπεσε καί ἔγινε συμφεροντολογική, ἐγωπαθής. 
Ἡ ἀγάπη ἔχει νά κάνει μέ τήν προσφορά κυρίως.
 Ἀγαπῶ σημαίνει δίνω, προσφέρω χωρίς νά περιμένω τίποτα. 
Προσοχή ὅμως, γιατί εἶσαι ἀδύναμος καί ἀνέτοιμος πολλές φορές νά τήν προσφέρεις καί ἔτσι πληγώνεσαι καί θλίβεσαι. 
Ξέρω ὅτι φθάνεις μέχρι τήν θλίψη καί πιό συγκεκριμένα τήν κατάθλιψη. 
Τότε συνήθως ἔρχεσαι σέ ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ ἔστω καί μέ “φάλτσο” τρόπο. 
Νά ξέρεις ὅτι ὁ Χριστός σέ περιμένει γιατί σέ ἀγαπάει πολύ, καί ἀνέβηκε γιά σένα καί μένα μέχρι τόν Σταυρό. 
Ὅπως καί νά πεῖς, νά σκεφθεῖς, ὅ,τι καί ἄν κάνεις μήν σκεφθεῖς ὅτι δέν σέ θέλει πιά.
 Σέ περιμένει καί μάλιστα μέ τήν μετανιωμένη ἐπιστροφή σου θά σέ τιμήσει ὅπως καί πρίν. Νοιάζεται, εἶναι ὁ νυμφίος τῆς καρδιᾶς μας, τόν λαχταρᾶμε ἔστω καί ἄν μερικές φορές δέν τό καταλαβαίνουμε.
Θέλω νά σοῦ πῶ τώρα μερικές προσευχοῦλες πού μπορεῖς νά λές ὅποτε τό ἐπιθυμεῖς. 
Νά λές 
“Χριστέ μου σέ εὐχαριστῶ πού σταυρώθηκες γιά μένα”,
 “Χριστέ μου φώτισέ μου τό σκότος”, 
καί δυό ἄλλες δυνατές προσευχές εἶναι
 “Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἐλέησόν με” καί “Ὑπεραγία Θεοτόκε
σῶσον ἡμᾶς”. 
Ὅποτε μπορεῖς, πρωΐ καί βράδυ, μόλις ξυπνήσεις τό πρωΐ ἤ πρίν κοιμηθεῖς τό βράδυ, στήν δουλειά σου, στό λεωφορεῖο, νά τίς λές αὐτές καί ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία θά σέ προστατεύουν.
 Ἄφηνε καί τήν καρδιά σου ἐλεύθερη νά μιλᾶ στόν Θεό. 
Νά λές ὅ,τι θέλεις, ἀκόμα καί νά μαλώνεις μαζί Του μπορεῖς, θά τά βρίσκετε μετά, εἶναι σίγουρο! Νά νοιώθεις τόν Θεό πατέρα σου καί τήν Παναγία νά τήν λές Μάνα. 
Συγνώμη ἄν σέ κούρασα, ἀλλά ἤθελα νά σοῦ μιλήσω γιά ὅσα σοῦ προανέφερα.
 Θέλω κλείνοντας τόν “διάλογό” μας νά σοῦ εὐχηθῶ ὄχι νά πιστέψεις μόνο στόν Χριστό, ἀλλά νά Τόν ἀγαπήσεις, νά Τόν βάλεις μέσα στήν καρδιά σου καί στήν καθημερινότητά σου. 
Πόσο μεγάλο εἶναι ὅταν αἰσθάνεσαι ὅτι ἀγαπᾶς ἕναν ἄνθρωπο; 
Φαντάσου πόσο δυνατό θά εἶναι νά ἀγαπήσεις ἐσύ τόν Θεό, καί λέω ἐσύ γιατί Ἐκεῖνος ἤδη τό ἔχει κάνει καί περιμένει τό δικό σου κάλεσμα.
 Δῶσε Του τήν καρδιά σου καί θά βρεῖς τήν χαρά πού ψάχνεις. 
Ἐκεῖνος, στέκεται διακριτικά, χωρίς βία, καί κρούει τήν πόρτα τῆς καρδιᾶς σου. 
Ἐσύ ἄραγε ἀκοῦς; 
Ἔχει ἔρθει ἡ ὥρα;

π. Ιάκωβος Κανάκης,
πρωτοσύγκελλος στήν Μητρόπολη Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως

το είδαμε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου