Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

΄Αγιον ΄Ορος


πηγή

"Να είναι προσεκτικοί "

 προτρέπει τους πάντες ο Διοικητής του Αγίου Όρους
δήλωση στον Νίκο Παπαχρήστου
Την ιδιαίτερη προσοχή όλων εφιστά ο Διοικητής του Αγίου Όρους Αρίστος Κασμίρογλου όταν τοποθετούνται σε ευαίσθητα ζητήματα που άπτονται των δικαιοδοσιών κορυφαίων θεσμών όπως του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Διοικητής του Αγίου Όρους, σε δήλωσή του στο Amen.gr, υπενθυμίζει με νόημα ότι «οι Μονές του Άγίου Όρους ως Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές υπάγονται στην πνευματική δικαιοδοσία της Μεγάλης του Χριστού Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, δηλαδή στο σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο το οποίο ως γνωστό πάντοτε μεριμνά γι’ αυτές».
Ακολουθεί η δήλωση του Διοικητή του Αγίου Όρους Αρίστου Κασμίρογλου στο Amen.gr:
Ερώτηση:
Στον απόηχο του ανακοινωθέντος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και ιδιαιτέρως της αναφοράς σε αυτό, στον χαρακτήρα του Αγίου Όρους, όπου υπενθυμίζεται πως αποτελεί κανονικό έδαφος της Πρωτόθρονης Εκκλησίας της Ορθοδοξίας, αναφορά που ακολούθησε δηλώσεις και τοποθετήσεις που έχουν εκφρασθεί εξ αφορμής της υποθέσεως της προφυλάκισης του ηγουμένου της Ι.Μ.Βατοπαιδίου, θα θέλαμε ένα σχόλιο σας ως προς το ισχύον καθεστώς στην Αθωνική Μοναστική Πολιτεία.
Aρίστος Κασμίρογλου:
 Ταπεινώς φρονούμε ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, σαφείς και με κάθε δυνατή ακρίβεια σε ό,τι δηλώνεται σε ευαίσθητα ζητήματα που άπτονται των δικαιοδοσιών κορυφαίων θεσμών και οργάνων όπως το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Ειδικότερα για το Άγιον Όρος είναι γνωστό ότι, από πνευματική άποψη διατελεί υπό την άμεση δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου το οποίο ασκεί και την ανωτάτη εποπτεία στην ακριβή τήρηση των Αγιορετικών καθεστώτων ως προς το πνευματικό μέρος. Αυτό ορίζεται και από το Σύνταγμα της Ελλάδος στο Άρθρο 105 που αναφέρεται στο Καθεστώς της Χερσoνήσου του Άθω.
Ο Καταστατικός Χάρτης Αγίου Όρους ρητώς αναφέρει ότι οι Μονές του Άγίου Όρους ως Πατριαρχικές και Σταυροπηγιακές υπάγονται στην πνευματική δικαιοδοσία της Μεγάλης του Χριστού Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, δηλαδή στο σεπτό Οικουμενικό Πατριαρχείο το οποίο ως γνωστό πάντοτε μεριμνά γι’ αυτές.
Νομίζουμε ότι δεν χρειάζεται να προστεθεί τίποτα περισσότερο.
ΠΗΓΗ:http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=8074

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου