Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

«ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΟ ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ...ΒΑΣΙΛΙΑΔΕΣ»!!!

Χθες σε εκδήλωση σε στρατιωτική Μονάδα που ήμουν παρών και ενώ ο Στρατιωτικός Ιερέας τελούσε δοξολογία και ως είθισται σε κάποιο σημείο της ψάλλεται το τροπάριο του Αγίου Γεωργίου, αυτός αντί για το ορθό "Ὡς τῶν αἰχμαλώτων 

ἐλευθερωτὴς καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστής, ἀσθενούντων ἰατρός, βασιλέων ὑπέρμαχος, Τροπαιοφόρε Μεγαλομάρτυς Γεώργιε, πρεσβεῦε Χριστῷ Τῷ Θεῷ σωθῆναι τάς ψυχὰς ἡμῶν", έψαλλε "Ορθοδόξων υπέρμαχος"! 


Ερωτώ:

- Ποιά ανωτέρα "εκκλησιαστική αρχή" έχει δώσει την εντολή να αλλάξει το τροπάριο; 
- Τόσο κολλημένοι είναι κάποιοι και θεωρούν κάθε λειτουργικό κείμενο, με παράγωγο της λέξης "βασιλιάς", ως άξιο αντικαταστάσεως και με ποιά δικαιοδοσία το κάνουν;
Α.Δ.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου