Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014

Aιτία της καταστροφής μας θα είναι η υπερηφάνεια και αμετανοησία μας


Aνοίξατε τους οφθαλμούς σας και θα ιδήτε καθαρά την ευσπλαγχνία του Παναγάθου Θεού και την αμετανοησία της ανθρωπότητος , και θα κατανοήσετε το πνεύμα και το σκοπό των προφητειών, που μας διδάσκουν να μένουμε μακράν της αμαρτίας.
Βλέπετε την ζωήν των Χριστιανών, οι οποίοι θα έπρεπε να σκέπτωνται μόνον τον Θεάνθρωπον Χριστόν, όπου έγινε άνθρωπος κατά πάντα, δια να Τον μιμούνται οι άνθρωποι από την Βηθλεέμ μέχρι τον Γολγοθάν (την Γέννησην έως τον Σταυρόν).
Ακούετε όπου λέγει δι' αυτάς τας ημέρας΄ ''συνοχή εθνών'' (Αποκ.21,25-26)
Επειδή όλα τα έθνη, που είχον πιστέψει εις το Όνομα του Κυρίου και ήσαν Χριστιανικά, έχουν αθετήσει το Άγιον Ευαγγέλιον και έπεσαν δια της υπερηφανείας εις την αμαρτίαν, θα τα καταλάβη ''συνοχή'', δηλαδή μεγάλη στενοχωρία και φόβος.Και αιτία όλης αυτής της καταστροφής των ανθρώπων είναι η υπερηφάνεια, η οποία δεν τους αφήνει να εννοήσουν την αμαρτία των και να μετανοήσουν, αλλά τους ρίπτει εις την ασέβειαν μέχρι και απιστίας εις την ύπαρξιν του Θεού.
Τους δε δούλους Του ο Πανάγαθος Θεός τους προφυλάσσει δια των Αγίων Προφητών, οι οποίοι προφητεύουν πολέμους και λοιπά, δια να ζώμεν προσεκτικώς και εναρέτως , και δια να μη έλθουν και εις ημάς τα κακά που προφητεύονται και ήδη πολλά γίνονται.
Τους δε δούλους Του ο Πανάγαθος Θεός τους προφυλάσσει δια των Αγίων Προφητών, οι οποίοι προφητεύουν πολέμους και λοιπά, δια να ζώμεν προσεκτικώς και εναρέτως , και δια να μη έλθουν και εις ημάς τα κακά που προφητεύονται και ήδη πολλά γίνονται.


Ιερομονάχου Χρυσάνθου Αγιαννανίτου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το «Ελληνικά και Ορθόδοξα» απεχθάνεται τις γκρίνιες τις ύβρεις και τα φραγγολεβέντικα (greeklish).
Παρακαλούμε, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1) Ο σχολιασμός και οι απόψεις είναι ελεύθερες πλην όμως να είναι κόσμιες .
2) Προτιμούμε τα ελληνικά αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ότι γλώσσα θέλετε αρκεί το γραπτό σας να είναι τεκμηριωμένο.
3) Ο κάθε σχολιαστής οφείλει να διατηρεί ένα μόνο όνομα ή ψευδώνυμο, το οποίο αποτελεί και την ταυτότητά του σε κάθε συζήτηση.
4) Κανένα σχόλιο δεν διαγράφεται εκτός από τα spam και τα υβριστικά