Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2015

Όσιοι Μύριοι Ασκητές Θηβαίοι

Γῆς ἐξελαύνεις, εἰς τὸ Δαυῒδ χρὴ λέγειν,
Τὸ μυριοπλάσιον ἅρμα σου Λόγε.

Απεβίωσαν και οι 10.000 ασκητές ειρηνικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου