Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

Εικόνες από την Θεία Λατρεία στο Άγιο Όρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου