Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Σκέψεις στον καθρέπτη. ΚΑΙΝ, ΑΒΕΛ ΣΑΟΥΛ, ΔΑΥΙΔ ΙΟΥΔΑΣ.

Λίγοι είναι οι νέοι άνθρωποι στήν κοινωνία μας πού θα μπορούσαν να περάσουν μια ολόκληρη μέρα χωρίς ευτελείς καί αισχρές σκέψεις.
 Λίγοι είναι οι γηραιότεροι πού οι καθημερινές τους σκέψεις θα ήταν σκέψεις σοφίας.
 Λίγες είναι οι γυναίκες των όποιων όλες οι σκέψεις είναι σκέψεις πίστης στον άνδρα τους καί φροντίδας γιά τά παιδιά τους. 
Λίγοι είναι οι αγαθοεργοί των όποιων οι σκέψεις δε θα ήταν γεμάτες από κενοδοξία. 
Λίγοι είναι οι συγγραφείς καί οι καλλιτέχνες των όποιων οι σκέψεις δεν είναι δηλητηριασμένες από τή μανία τού μεγαλείου.


«Οι σκέψεις είναι αθώο πράγμα», θα πει κάποιος. 
«Οι σκέψεις δεν είναι ακόμα έργο καί οι άνθρωποι κρίνονται από τά έργα τους». 
Δεν είναι έτσι, αδελφοί, ασφαλώς καί δεν είναι. 
Οι σκέψεις είναι πρωτοβουλία των έργων. 
Οι σκέψεις μάς δίνουν τόν παλμό καί την κατεύθυνση των έργων μας.
 Ή πονηρή σκέψη είναι αρχή τού κακού στον κόσμο. 
Ή βρώμικη σκέψη λερώνει τό νου, την καρδιά, τή γλώσσα καί τά χέρια.


Ό Κάιν σκέφθηκε πώς θα ήταν ευτυχέστερος χωρίς τόν ενάρετο αδελφό του ’Άβελ. 
Αυτή ή αισχρή σκέψη τού λέρωσε αρχικά τό νου,
 κατόπιν την καρδιά, 
μετά τή γλώσσα 
καί τέλος τά χέρια.


Ό Βασιλιάς Σαούλ εξυμνούσε τόν Δαυίδ, όταν έπαιζε την άρπα μπροστά του, αλλά μια σκέψη ότι ό Δαυίδ είναι καλύτερος καί δημοφιλέστερος άπ’ αυτόν συννέφιασε στον Σαούλ ολόκληρο τό νου, τού γέμισε την καρδιά μέ δίψα γιά αίμα, καί τού κατέστησε τή ζωή θεομίσητη.


Ό Δαυίδ βλέπει μια μέρα τή γυναίκα του έπαρχου του.
 Τό βλέμμα του ακολούθησε ή αμαρτωλή σκέψη, 
την αμαρτωλή σκέψη ή αμαρτωλή λαγνεία,
 καί την αμαρτωλή λαγνεία τό αίμα ενός αθώου.


Ό Ιούδας σκεφτόταν την προδοσία πριν πράξει την προδοσία.
 Ή προδοσία του ξεκίνησε από τή σκέψη του γιά την προδοσία. 
Χωρίς την αισχρή σκέψη δε θα υπήρχε ούτε καί ή αισχρή πράξη του Ιούδα.
Ό Ιούδας αυτοκτόνησε τότε, όταν είδε την προδοτική του σκέψη πραγματοποιημένη.
 ’Αν μπορούσε να δει αυτή τή σκέψη του στον καθρέπτη πριν την πραγματοποίησή της, θα φοβόταν μ’ αυτή τή σκέψη καί θα απομακρυνόταν, όπως φοβήθηκε καί απομακρύνθηκε όταν την είδε πραγματοποιημένη.


Καί ό Δαυίδ θα φοβόταν καί θα απομακρυνόταν από την αισχρή σχέση μέ τή γυναίκα τού άλλου καί από τό έγκλημά του, αν εγκαίρως μπορούσε να δει στον καθρέπτη πώς φαίνεται ή φιλήδονη σκέψη του γιά την ξένη γυναίκα καί επίσης τό έγκλημα πού σκέφθηκε ενάντια στον νόμιμο σύζυγο αυτής της γυναίκας.
Μπροστά σ’ έναν τέτοιο μαγικό καθρέπτη των σκέψεων, θα απομακρύνονταν από τά εγκλήματα τους καί ό Σαούλ καί ό Κάιν.
Όσο μια κακή σκέψη είναι ασαφής καί σκοτεινή, τόσο δε μας φαίνεται πολύ φοβερή. Μάς γίνεται φοβερή όταν μάς είναι σαφής. 
Όμως δυστυχώς, πολλές κακές σκέψεις μας γίνονται σαφείς όχι πριν, αλλά μόλις αρχίζουμε να τις πράττουμε.
 Οι κακές πράξεις μ’ αυτόν τόν τρόπο αντικαθρεφτίζουν τις κακές σκέψεις. Στις πράξεις βλέπουμε πλήρως την ποιότητα καί τό εύρος μιας σκέψης, πού γιά πολύ καιρό περνούν μέσα στο σκοτάδι τού ασυνείδητου, στο μισοσκόταδο της συνείδησής μας.
 Σα να είμαστε σε θέση πολλές από τις σκέψεις μας να τις λογοκρίνουμε καί να τις πνίξουμε πριν αναπτυχθούν καί ακμάσουν πάνω μας, σπρώχνοντάς μας καταναγκαστικά να τις κάνουμε πράξεις!


  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ.  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ . ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΡΗΣΙΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου