Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

«Δίκαιος ει Κύριε, και ευθείαι αι κρίσεις σου.»Nα μην πολυεξετάζεις τις κρίσεις του Θεού, γιατί Εκείνος τις κάνει δίκαια και όπως ξέρει, ενώ εσύ τις περνάς για άδικες.

Γνώριζε επίσης ότι και πολλά άλλα γίνονται στον κόσμο με το θέλημα του Θεού για λόγους που οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν. 

Κι έτσι το σωστό είναι να λέει ο καθένας: 

«Δίκαιος ει Κύριε, και ευθείαι αι κρίσεις σου.» 

(Ψαλμ. ΡΙΗ, 137).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου