Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσίν· μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες ῥήξωσιν ὑμᾶς.

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Τυπικόν της 27ης Φεβρουαρίου 2013


Τετάρτη: Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Προκοπίου 
τοῦ Δεκαπολίτου.
 

Ἀπόστολος: 
Τῆς ἡμέρας· Τετάρτης λδ΄ ἑβδομάδος Ἐπιστολῶν (Β΄ Πέτρ. γ΄ 1-18).
Εὐαγγέλιον: 
Ὁμοίως· Τετάρτης ιζ΄ ἑβδομάδος Λουκᾶ (Μᾶρκ. ιγ΄ 24-31).
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου